Reiseforsikring

Gutt med kart

Vår reiseforsikring gjelder for både lange og korte turer. Du trenger ikke å overnatte for at den skal gjelde. Det viktigste er at forsikringen er i orden før reisen starter. Under spørsmål og svar nederst på siden finner du nyttig informasjon om hva forsikringen dekker. God tur!

 

Bestill reiseforsikring

Finn pris og bestill forsikring. Kalkulatoren viser priser for 2020. Priser for 2021 finner du under "vilkår og priser" i menyen nederst på høyre side.

Hvem gjelder forsikringen for? *

 

Behov for øyeblikkelig hjelp?

Ring Tryg Alarm om du er på reise og blir syk, skadet eller har bruk for annen øyeblikkelig hjelp.
Tryg Alarm har åpent hele døgnet. Telefon: +47 55 17 10 01 
E-post: trygalarm@tryg.no

Skal du oppholde deg i et EØS-land, anbefaler vi at du tar med deg Europeiske helsetrygdkort. 

Dekning

 • avbestilling med ubegrenset dekning
 • inntil 90 dagers varighet per reise i hele verden
 • hjemtransport med ubegrenset dekning
 • reisesyke, lege og sykehusopphold 
 • reiseansvar med inntil kr 15 000 000
 • rettshjelp
 • forsinkelse i reiseruten
 • forsinket bagasje kr 5 000
 • dekning på egenandel av leiebil ved skade på/eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen med ubegrenset dekningssum
 • tapt og skadet reisegods ubegrenset dekning, men maksimalt kr 40 000 for enkeltgjenstander

Se forsikringsbevis, i menyen til høyre, for utfyllende liste med dekning og forsikringssummer.

Pris på våre reiseforsikringer

 • reiseforsikring for familie kr 1 296 pr. år
 • reiseforsikring for én person kr 756 pr. år
 • reiseforsikring for familie – over 70 år – kr 2 136 pr. år
 • reiseforsikring for én person – over 70 år – kr 1 224 pr. år

Bestilling

Bestill enkelt i bestillingskalkulatoren øverst på denne siden eller på SMS.

 • en person: send SMS med kodeord "udf 231" til 2080.
 • familie: send SMS med kodeord "udf 230" til 2080.

Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: "udf 231 fra 01.02.2020".

Reisekort på mobil

Ved å laste ned medlemsappen "UDF Medlem" får du reisekort, medlemskort og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). Har du reiseforsikring for familie, er det kun medlemmet som får opp reiseforsikringsbeviset i appen, men det kan enkelt deles med resten av familien inne i appen. Mer informasjon om reisekort på mobilen.

Dersom du trenger skriftlig reiseforsikringsbevis, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, kan du skrive ut reisebevis fra Min side

Koronavirus: Hva dekkes og hvordan går jeg frem?

Mange lurer på hva som dekkes av reiseforsikringen nå som reiser må avlyses.

Det er stor pågang på telefonen, og ventetiden kan bli lang. Gå derfor inn på informasjonssidene til Tryg før du ringer. 

Her finner du informasjon om hva reiseforsikringen dekker og hvordan du går frem, for å få dekket utlegg.

Spørsmål og svar

Reisekort og skriftlig reisebevis

Vi sender ikke lenger ut reisekort. Våre medlemmer får nå reisekortet elektronisk ved å laste ned Utdanningsforbundets medlemsapp "UDF Medlem"
Les mer og last ned appen.

Reisekortet du tidligere har mottatt har ikke utløpsdato, og kan derfor brukes så lenge forsikringen er gyldig.

Dersom du trenger skriftlig reiseforsikringsbevis, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, kan du skrive ut reisebevis fra Min side.

Hvor lenge varer reiseforsikringen?

Reiseforsikringen er en helårsforsikring som gjelder enkeltreiser med reisevarighet i inntil 90 dager. Reiseforsikringen gjelder med en gang du forlater din faste bostedsadresse, også på kortere turer som f.eks. en tur til butikken. 

Hvem er dekket av Reiseforsikring familie?

Dersom reiseforsikringen din omfatter familie, gjelder den for Utdanningsforbundets medlem og ektefelle/samboer med samme folkeregistrerte adresse som forsikringstaker. Forsikringen omfatter familiens barn og barn av ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. I tillegg dekkes fosterbarn, barnebarn og oldebarn som bor fast hos medlemmet. Barn er dekket av familiens reiseforsikring til utgangen av året de fyller 21 år, forutsatt at de har samme folkeregistrerte adresse som en av foreldrene sine.

Vi har reiseforsikring for familien, men jeg ser ikke reisekortet i appen

Det er kun medlemmet som har reiseforsikringen knyttet opp mot sitt navn som får reisekortet opp i appen, men hun/han kan enkelt dele reisekortet med resten av familien.

Du deler enkelt reisekortet med din familie ved å trykke "Del" oppe i høyre hjørne på reisekortet. Reisekortet kan da sendes som en lenke på sms til resten av familien som er dekket av reiseforsikringen.

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikringen dekker behandlingsutgifter på reise, og hjemtransport ved akutt sykdom og skade, tap/skade på bagasje, reiseansvar, rettshjelp, evakuering, utgifter ved forsinkelse i reiseruten, samt avbestilling ved dødsfall og alvorlig/akutt sykdom i nærmeste familie.

Dekkes avbestilling av reiseforsikringen?

Reiseforsikringen dekker blant annet avbestilling ved akutt sykdom, alvorlig skade eller dødsfall hos forsikringstaker, eneste reisefølge eller nærmeste familie.

Reiseforsikringen må være gyldig før sikrede har gjort første innbetaling av reisekostnadene, for at man kan få refundert utgifter ved avbestilling.

Dersom du ønsker å avbestille en reise på grunn av streik, vil ikke reiseforsikringen dekke dette.

Er det egenandel på reiseforsikringen?

Nei. Det er ingen egenandel på reiseforsikringen.

Er det aldersbegrensning på reiseforsikringen?

Det er ingen aldersbegrensning på reiseforsikringen, men forsikrede over 75 år har ikke krav på invaliditetserstatning og det er ingen utbetaling til etterlatte ved ulykkesskade som medfører dødsfall etter fylte 70 år.

Dekker reiseforsikringen flystreik?

Reiseforsikringer i Norge dekker ikke innstillinger eller forsinkelser på grunn av streik. Dette gjelder også Utdanningsforbundets reiseforsikring. Flyselskapet er derimot forpliktet til å ta vare på sine kunder og du har faste rettigheter ved streik. Vi anbefaler at du bruker Forbrukerrådets flykalkulator for å se hva du kan kreve av flyselskapet i din spesifikke situasjon.

Gjelder reiseforsikringen overalt i verden?

Forsikringen gjelder på reiser i hele verden, og på alle typer reiser med unntak av ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser. Forsikringen dekker heller ikke skader som skyldes høydesyke. Sikrede er pliktig til å sjekke offisielle reiseråd for aktuelt område.

Koronavirus: Dekker reiseforsikringen avbestilling av reise?

Mange lurer på hva som dekkes av reiseforsikringen nå som reiser må avlyses.

Det er stor pågang på telefonen, og ventetiden kan bli lang. Gå derfor inn på informasjonssidene til Tryg før du ringer. 

Her finner du informasjon om hva reiseforsikringen dekker og hvordan du går frem, for å få dekket utlegg.

Dekker reiseforsikringen evakuering på reise?

Tryg Forsikring erstatter utgifter til evakuering fra oppholdssted til bosted i Norden. Dette gjelder når Det norske utenriksdepartementet (UD) anbefaler å reise fra det aktuelle området, eller fraråder å reise inn i området. Dette er aktuelt hvis det er fare for liv eller helse å oppholde seg i området.

Reiseforsikringen dekker utgifter til evakuering hvis du oppholder deg i et område hvor det oppstår:

 • krig eller alvorlige uroligheter
 • terrorhandlinger
 • naturkatastrofe
 • epidemi.

Epidemi

Med epidemi menes smittsom og alvorlig sykdom som sprer seg hurtig mellom mennesker.

Gir reiseforsikringen dekning ved dykking?

Reiseforsikringen gir dekning ved dykking dersom man har gyldig internasjonalt sportsdykkersertifikat for den aktuelle dybden, som for eksempel PADI, CMAS eller NAUI.

Er behandlingsreiser dekket av reiseforsikringen?

Selve reisen er dekket. Behandlingen er imidlertid ikke dekket. Betingelser for rett til erstatning ved sykdom og ulykke på reise er at sikrede på reisen rammes av akutt sykdom, ulykkesskade og plutselig forverring av sykdom/lidelse som er kjent før avreise.

Dekkes bunad av reiseforsikringen?

Bunader er gjerne verdt store summer, og nedenfor ser du dekningen som gjelder for reiseforsikringen vår.

Forsikringen gjelder på reiser over hele verden. Ved tyveri/skadeverk erstattes enkeltgjenstander med inntil kr 40 000 pr. gjenstand inkludert tilbehør. Merk at ekspedert bagasje ikke skal inneholde tyveriutsatte verdigjenstander. Dette gjelder blant annet bunadsølv.


Ettersom bunader gjerne er verdt mye mer, kan man vurdere å tegne en verdigjenstandsforsikring på bunaden hos Tryg Forsikring.

Dekker reiseforsikring sykkel/el-sykkel?

Sykkel og el-sykkel dekkes som enkeltgjenstand med inntil kr 40 000.
Dekningen gjelder ikke tap eller skade på sykkel som skjer innenfor den kommunen sikrede er bosatt, har studiested eller arbeidssted. Her vil Utdanningsforbundets innboforsikring bli gjeldende. 

Dekkes egenandel på leiebil av reiseforsikringen?

Utdanningsforbundet erstatter egenandel ved skade på eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen. Dette gjelder egenandel sikrede blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten sikrede har med utleiefirmaet. Det gis ikke erstatning for egenandel ved skade på eller tyveri av leiebil i forbindelse med flytting eller hjemkjøring av varer.

Skal tyveri, hærverk, ran etc. politianmeldes?

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

Er det tilfeller der jeg ikke får utbetalt på forsikringen?

Ingen forsikringer dekker alt. I forsikringsavtalen, som består av forsikringsbevis og vilkår, står det beskrevet hva som ikke dekkes, og hva du selv har ansvar for å passe på for å unngå skade. I forsikringsbeviset finner du sikkerhetsforskrifter, som sier hvilket ansvar du har for at forsikringen skal være gjeldende. Et eksempel fra reiseforsikring, er ditt ansvar for å påse at tyveriutsatte gjenstander ikke legges i bagasje som skal sjekkes inn. Et eksempel fra innboforsikring, er ditt ansvar for å holde vinduer og dører lukket og låst. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan medføre reduksjon eller bortfall av erstatning.

Det finnes også unntak i forsikringer. Disse er spesifisert i vilkårene, og forteller om hvilke hendelser/tilfeller forsikringen ikke er dekket. Det er lurt å sette seg inn i hvilke unntak som gjelder for forsikringen. Et eksempel fra reiseforsikring, er unntak for streik. Det betyr at om flyet ditt ikke går grunnet streik er ikke dette dekket, da det er flyselskapene som er erstatningsansvarlig i slike saker.

Ved konkurs
Det finnes ingen reiseforsikring som gir erstatning ved konkurs, men hvis reiseoperatøren er medlem av Reisegarantifondet, kan det være at de refundere utgiftene. Hvis tapet ikke er dekket under reisegarantiordningen, kan du sjekke med banken din. Noen banker dekker tap av utgifter dersom reisen er betalt med kredittkort.

Her kan du se hvilke reiseselskap som er medlem av reisegarantifondet

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no

Slik melder du reiseskade