Reiseforsikring

En god reiseforsikring bør alltid være en del av reisefølge. Vår reiseforsikring er en av markedets aller beste. Den har lang reiselengde og sikrer deg og din bagasje på alt fra korte turer til eksotiske reisemål.

Bestill reiseforsikring

Finn pris og bestill forsikring

Hvem gjelder forsikringen for? *

Dekning

 • Inntil 90 dagers varighet per reise i hele verden
 • Reisesyke, lege og sykehusopphold 
 • Avbestilling
 • Reiseansvar og rettshjelp
 • Tapt og skadet reisegods 
 • Dekning på egenandel av leiebil ved skade på/eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen

Forsikringssummer

 • Reisesyke med ubegrenset dekning
 • Hjemtransport med ubegrenset dekning
 • Avbestilling - ubegrenset dekning
 • Reiseansvar med inntil kr 15 000 000
 • Tapt og skadet reisegods ubegrenset dekning, men maksimalt kr 40 000 for enkeltgjenstander
 • Forsinket bagasje kr 5000
 • Dekning for egenandel på leiebil med ubegrenset dekningsum.

Pris

 • Reiseforsikring for familie kr 1296 pr. år
 • Reiseforsikring for én person kr 756 pr. år
 • Reiseforsikring for familie – over 70 år – kr 1944 pr. år
 • Reiseforsikring for én person – over 70 år – kr 1128 pr. år

Bestilling

Bestill enkelt i bestillingskalkulatoren øverst på denne siden eller på SMS.

 • En person: send SMS med kodeord "udf 231" til 2080.
 • Familie: send SMS med kodeord "udf 230" til 2080.

Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: "udf 231 fra 01.02.2019".

Familie

Med familie menes medlemmet og ektefelle/samboer samt barn ut kalenderåret de fyller 21 år. Ektefelle/samboer må ha samme folkeregistrerte adresse som medlemmet. Barn må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. Reiseforsikring for familie gjelder også om ektefelle/partner/barnet til medlemmet reiser alene. Det er ingen aldersbegrensning på reiseforsikringen, men forsikrede over 75 år har ikke krav på invaliditetserstatningen.

Reisekort på mobil

Ved å laste ned medlemsappen "UDF Medlem" får du reisekort, medlemskort og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). Har du reiseforsikring for familie, er det kun medlemmet som får opp reiseforsikringsbeviset i appen, men det kan enkelt deles med resten av familien inne i appen. Mer informasjon om reisekort på mobilen.

Dersom du trenger skriftlig reiseforsikringsbevis, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, kan du skrive ut reisebevis fra Min side

Behov for øyeblikkelig hjelp?

Ring Tryg Alarm om du er på reise og blir syk, skadet eller har bruk for annen øyeblikkelig hjelp.
Tryg Alarm har åpent hele døgnet. Telefon: +47 55 17 10 01 
E-post: trygalarm@tryg.no

Skal du oppholde deg i et EØS-land, anbefaler vi at du tar med deg Europeiske helsetrygdkort

 

Spørsmål og svar:

Får jeg tilsendt nye reisekort?

Vi sender ikke lenger ut reisekort. Våre medlemmer får nå reisekortet elektronisk ved å laste ned Utdanningsforbundets medlemsapp "UDF Medlem"
Les mer og last ned appen.

Reisekortet du tidligere har mottatt har ikke utløpsdato, og kan derfor brukes så lenge forsikringen er gyldig.

Jeg trenger skriftlig reisebevis, hva gjør jeg?

Dersom du trenger skriftlig reiseforsikringsbevis, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, kan du skrive ut reisebevis fra Min side.

Hvor lenge varer reiseforsikringen?

Reiseforsikringen er en helårsforsikring som gir dekning inntil 90 dager fra reisen starter på registrert bosted i Norden. Reiseforsikringen gjelder med en gang du forlater din faste bostedsadresse, også på kortere turer som f.eks. en tur til butikken. 

Hvor mange dekker "Reiseforsikring familie"?

Forsikringen gjelder for Utdanningsforbundets medlem og ektefelle/parter/samboer med samme folkeregistrerte adresse som forsikringstaker. Forsikringen omfatter familiens barn, også de med folkeregistrert adresse hos annen forelder. I tillegg dekkes fosterbarn og barnebarn dersom de har folkeregistrert adresse hos forsikringstaker. Barn er dekket av familiens reiseforsikring til utgangen av året de fyller 21 år forutsatt at de har samme folkeregistrerte adresse som en av foreldrene sine.

Vi har reiseforsikring for familien, men jeg ser ikke reisekortet i appen

Det er kun medlemmet som har reiseforsikringen knyttet opp mot sitt navn som får reisekortet opp i appen, men hun/han kan enkelt dele reisekortet med resten av familien.

Du deler enkelt reiekortet med din familie ved å trykke "Del" oppe i høyre hjørne på reisekortet. Reisekortet kan da sendes som en lenke på sms til resten av familien som er dekket av reiseforsikringen.

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikringen dekker behandlingsutgifter på reise, og hjemtransport ved akutt sykdom og skade, tap/skade på bagasje, reiseansvar, rettshjelp, evakuering, utgifter ved forsinkelse i reiseruten, samt avbestilling ved dødsfall og alvorlig/akutt sykdom i nærmeste familie.

Dekkes avbestilling av reiseforsikringen?

Reiseforsikringen dekker avbestilling ved akutt sykdom, alvorlig skade eller dødsfall hos forsikringstaker, eneste reisefølge eller nærmeste familie.

Reiseforsikringen må være gyldig før sikrede har gjort første innbetaling av reisekostnadene, for at man kan få refundert utgifter ved avbestilling.
Dersom du ønsker å avbestille en reise på grunn av at du er tatt ut i streik, vil ikke reiseforsikringen dekke dette.

Er det egenandel på reiseforsikringen?

Nei. Det er ingen egenandel på reiseforsikringen.

Er det aldersbegrensning på reiseforsikringen?

Det er ingen aldersbegrensning på reiseforsikringen, men forsikrede over 75 år har ikke krav på invaliditetserstatningen og det er ingen utbetaling til etterlatte ved ulykkesskade som medfører dødsfall etter fylte 70 år.

Dekker reiseforsikringen flystreik?

Reiseforsikringer i Norge dekker ikke innstillinger eller forsinkelser på grunn av streik. Dette gjelder også Utdanningsforbundets reiseforsikring. Flyselskapet er derimot forpliktet til å ta vare på sine kunder og du har faste rettigheter ved streik. Vi anbefaler at du bruker Forbrukerrådets flykalkulator for å se hva du kan kreve av flyselskapet i din spesifikke situasjon.

Gjelder reiseforsikringen overalt i verden?

Forsikringen gjelder på reiser i hele verden, og på alle typer reiser med unntak av ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser. Forsikringstaker er pliktig til å sjekke offisielle reiseråd for aktuelt område. Forsikringen dekker en ubegrenset sum til evakuering, men ikke utgifter til evakuering fra områder som UD har frarådet å reise til i forkant av reisen. Se UDs offisielle reiseråd

Gir reiseforsikringen dekning ved dykking?

Reiseforsikringen gir dekning ved dykking dersom man har gyldig internasjonalt sportsdykkersertifikat for den aktuelle dybden, som for eksempel PADI, CMAS eller NAUI.

Er behandlingsreiser dekket av reiseforsikringen?

Selve reisen er dekket. Behandlingen er imidlertid ikke dekket. Betingelser for rett til erstatning ved sykdom og ulykke på reise er at sikrede på reisen rammes av akutt sykdom, ulykkesskade og plutselig forverring av sykdom/lidelse som er kjent før avreise.

Dekkes bunad av reiseforsikringen?

Bunader er gjerne verdt store summer, og nedenfor ser du dekningen som gjelder for reiseforsikringen vår:

Forsikringen gjelder på reiser over hele verden. Ved tyveri/skadeverk erstattes enkeltgjenstander med inntil 40.000 kr per gjenstand inkludert tilbehør. Merk at ekspedert bagasje ikke skal inneholde tyveriutsatte verdigjenstander. Dette gjelder blant annet bunadsølv.

Ettersom bunader gjerne er verdt mye mer, kan man vurdere å tegne en verdigjenstandsforsikring på bunaden hos Tryg Forsikring.

Dekker reiseforsikring sykkel/el-sykkel?

Sykkel og el-sykkel dekkes som enkeltgjenstand med inntil kr 40 000.
Dekningen gjelder ikke tap eller skade på sykkel som skjer innenfor den kommunen sikrede er bosatt, har studiested eller arbeidssted. Her vil Utdanningsforbundets innboforsikring bli gjeldende. 

Dekkes egenandel på leiebil av reiseforsikringen?

Utdanningsforbundet erstatter egenandel ved skade på eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen. Dette gjelder egenandel sikrede blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten sikrede har med utleiefirmaet. Det gis ikke erstatning for egenandel ved skade på eller tyveri av leiebil i forbindelse med flytting eller hjemkjøring av varer.

Skal tyveri, hærverk, ran etc. politianmeldes?

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

Er det tilfeller der jeg ikke får utbetalt på forsikringen?

Alle forsikringer medfølger et forsikringsbevis med sikkerhetsforskrifter og vilkår der unntak spesifiseres. Sikkerhetsforskriftene spesifiserer hvilket ansvar du som forsikringstaker har for at din forsikring skal være gjeldende. Et eksempel fra innboforsikringen er ditt ansvar for å påse at vinduer er lukket og døren er låst. Et eksempel fra reiseforsikringen er ditt ansvar for å påse at tyveriutsatte gjenstander ikke havner i bagasje som skal sjekkes inn. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan medføre avkortning eller bortfall av erstatning.

Det finnes også unntak i forsikringer, og disse er spesifisert i vilkårene og forteller om hvilke hendelser/tilfeller der forsikringen ikke vil gi erstatning. Det er lurt å sette seg inn i hvilke unntak som er gjeldende for de ulike dekningene. Et eksempel fra reiseforsikringen er et unntak for streik, og det betyr at om flyet ditt ikke går grunnet streik er ikke dette dekket da det er flyselskapene som er erstatningsansvarlig i slike saker.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp "Utdanningsforbundet" som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap.