Rabatt hos Tryg

Som medlem i Utdanningsforbundet får du gunstige priser på private forsikringer hos Tryg. Ordningen gir deg rabatt på alt fra hytte- til båtforsikring.

Utdanningsforbundet avtale med Tryg gir også rabatt på private forsikringer. Alle medlemmer får 32 prosent uavhengig av antall produkter.

Flere fordeler med Tryg Pluss

Har du privat forsikring i Tryg Forsikring, får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss. Det gir en rekke fordeler som psykologhjelp og gratis råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på din eiendom. Les mer om Tryg Pluss. 

Forskjellen mellom kollektive og private forsikringer

Kollektive forsikringer har vanligvis utvidede dekninger, høyere forsikringssummer og faste, lave priser. Disse er kun tilgjengelig for medlemmer og ansatte i en fagforening/bedrift. Kollektive forsikringer er et fellesgode, og priser og vilkår er derfor lik for alle medlemmer.

I Utdanningsforbundet er disse forsikringene kollektive:

Det gis ikke samlerabatt for de kollektive forsikringene, pris og vilkår er alltid fast. Alt eventuelt overskudd fra de kollektive forsikringene går rett tilbake til medlemmene, noe som gjør at vi stadig kan utbedre våre forsikringer. Felleskap skal lønne seg.

Private forsikringer

En privat forsikring er en forsikring som tilbys alle, og vil variere i pris ut ifra informasjonen man oppgir ved tegning av en forsikringsavtale. For eksempel vil bygningstype, verdi av innbo og løsøre, om du har installert alarm, antall personer i boenheten etc. kunne påvirke prisen for en innboforsikring. Som regel vil det alltid lønne seg å benytte forsikringene fagforeningene tilbyr, i stedet for å kjøpe på det åpne markedet. Våre kollektive forsikringer er svært konkurransedyktige på både pris og vilkår, og f.eks. er vår reiseforsikring spesielt tilpasset våre medlemmer med blant annet 90 dagers reisevarighet.

Som medlem får du 32 prosent på private forsikringer i Tryg Forsikring. Eksempler på hva du kan kjøpe direkte hos Tryg er: Husdyrforsikring - Hytteforsikring - Båtforsikring.

Fast rabatt

Det gis ikke lenger samlerabatt for private forsikringer i Tryg, du får 32 prosent uavhengig av hvor mange du har. Forsikringsdokumenter og fakturaer kommer fra Tryg.

Utdanningsforbundets bilforsikring og husforsikring er hybridløsninger. Det er Utdanningsforbundet som har forhandlet frem de unike vilkårene og lavere pris for våre medlemmer, men forsikringsdokumentene og fakturaene kommer fortsatt fra Tryg.

Bestill private forsikringer

Beregn pris og bestill private forsikringer med 32 prosent medlemsrabatt.

Oppsigelsestid

En privat forsikring kan sies opp dersom:
- forsikringsbehovet faller bort
- du vil flytte forsikringen til et annet selskap. Ved flytting til annet selskap må oppsigelse sendes 1 måned før flyttedato. Oppsigelser som ikke skyldes flytting til annet selskap eller bortfall av forsikringsbehov kan kun gjøres ved hovedforfall.

Kollektive forsikringer kan sies opp ved hovedforfall 31.12.

Skader meldes til Tryg

Alle skader behandles av Tryg. Alle skademeldinger, om det er kollektiv eller privat, skal meldes til Tryg og ikke Utdanningsforbundet. Meld skade.