Ofte stilte spørsmål om forsikring

Her har vi samlet spørsmålene våre medlemmer ofte lurer på om våre forsikringer. Hvis du ikke finner det du lurer på, ta gjerne kontakt med oss på mail eller telefon.

 

Hvordan starte forsikringer som er stoppet grunnet manglende betaling?

Har du mottatt et inkassovarsel er forsikringene dine stoppet. For å gjenåpne forsikringene dine må du betale den opprinnelige fakturaen eller purringen. Da blir forsikringsforholdet startet fra innbetalingsdato.

Har du betalt inkassovarselet må du kontakte oss for å gjenåpne forsikringene. Ta kontakt med oss på tlf. 24 14 20 00 eller forsikring@udf.no. Du kan også legge inn forsikringsbestilling på nytt via Min side.  

Har du mottatt et inkassokrav fra Conecto må kravet betales i sin helhet. Når dette er gjort kan forsikringene bestilles på nytt. Henvendelser vedrørende inkassokravet rettes direkte til Conecto AS på telefon 67 15 78 80.

Hvordan oppretter jeg avtalegiro eller efaktura?

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av eFaktura. Da får du regningene rett i nettbanken, ferdig utfylt med KID og beløp. For å opprette en avtale om eFaktura kan dette gjøres ved betaling av forsikringsfakturaen eller søke frem Utdanningsforbundet som tilbyder. Bruk medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Obs! har medlemsnummeret ditt færre enn 8 siffer setter du nuller foran. Avtalegiro avtale kan du opprette i din nettbank ved betaling av din forsikringsfaktura.  

Jeg har bestilt en forsikring, hvordan betaler jeg?

Første betaling av nytegnet forsikring vil komme som faktura per post.

Hvorfor har jeg fått en purring når jeg har avtalegiro?

Dette kan skyldes at beløpsgrensen på din avtalegiro er for lav, eller at det ikke var dekning på konto på trekkdato. Ved å betale mottatt purring fortsetter den elektroniske betalingsavtalen som normalt.

Vil forsikringene mine stoppe om jeg ikke betaler en faktura?

Glemmer du å betale en faktura vil ikke forsikringene stoppe opp, men du vil motta en purring. Betaler du ikke purringen vil du motta et inkassovarsel som også informerer om at dine forsikringer er stoppet. 

Jeg har betalt for mye, hva gjør jeg?

Betaler du for mye eller betaler en faktura to ganger, vil det overskytende beløp automatisk tilbakebetaltes til samme konto. Det er ikke nødvendig å melde fra til oss, transaksjonen skjer innen kort tid.

Når gir dekning for kritisk sykdom rett til utbetaling?

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på 200 000 kroner ved endelig stilt diagnose ved 16 alvorlige sykdommer:  

 • Kreft 
 • Hjerteinfarkt 
 • Hjerteklaffeil 
 • Bypass/ASB-operasjon 
 • Hjerneslag 
 • Hjernesvulst 
 • Multippel Sklerose (MS) 
 • Muskelatrofi 
 • Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) 
 • Nyresvikt med behov for dialyse 
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon 
 • Colostomi (Utlagt tarm) 
 • Parkinson 
 • Blindhet 
 • Døvhet 
 • Afasi 

For mer detaljert informasjon, se Vilkår Person 3i1 i menyen til høyre på denne siden. 

Har du byttet bank og har avtalegiro eller efaktura?

Slett avtalen du har i den gamle banken din. Opprett en ny avtale i den nye banken ved å legge inn opplysninger fra fakturaen som ligger på min side, eller fra en eventuell purrefaktura.

Hvordan endrer jeg forsikringssummen for Livs- eller uføreforsikring?

Ønsker du å øke antall G må det sendes inn et nytt helseerklæringsskjema, dette gjøres enkelt gjennom forsikringskalkulatoren for uføre- eller livsforsikringen. Endringen kan også gjøres på  Min Side.

Ønsker du å redusere antall G vil dette være en endringsoppsigelse, og det må derfor gis skriftlig beskjed om dette på e-post til oss, hvilket antall G du ønsker at Uføreforsikringen skal reduseres til. Reduksjonen vil tre i kraft fra neste hovedforfall (31.12).

Hvordan endrer jeg reiseforsikringen?

Ønsker du å oppgradere din reiseforsikring fra en person til familie kan dette gjøres på Min side, eller ved å sende mail til forsikring@udf.no. For reduksjon fra reiseforsikring familie til en person kan dette gjøres ved hovedforfall 31.12

Jeg har bestilt personforsikring, men jeg har ikke hørt noe, hva gjør jeg?

Det kan være inntil 3 ukers behandlingstid hos Helsevurdering i Tryg Forsikring. Forutsatt at søknaden blir godkjent er man forsikret fra datoen Tryg mottok søknaden. 

For henvendelser angående din søknad, Kontakt Tryg Forsikring helse@tryg.no.

Hvor melder jeg skade?

Det er Tryg Forsikring som behandler alle skadesaker. Skader kan meldes via Tryg sine hjemmesider, eller per telefon 55 17 19 26. Spørsmål om saksgang eller skadeoppgjør rettes direkte til Tryg. 

Når utbetales livsforsikringen? Hva må gjøres ved dødsfall?

Forsikringssummen utbetales i sin helhet ved den forsikredes dødsfall. 

Dødsfall meldes til Utdanningsforbundet forsikringskontor, telefon 24 14 20 00 eller e-post forsikring@udf.no. Så fort dødsfallet er registrert i Folkeregisteret vil vi sende et brev til etterlatte med informasjon om hvordan man går fram for å kreve erstatning fra Tryg. Skifte-/uskifteattest er nødvendig, og bør innhentes så raskt som mulig for å sikre rask saksbehandling.

Hvor lenge kan jeg ha Person 3i1?

Person 3i1 opphører automatisk ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. Kritisk sykdom kan videreføres som separat produkt fram til utgangen av året den forsikrede fyller 67 år.

Kan jeg angre bestillingen av en forsikring ?

Har du bestilt en forsikring som du ikke ønsker allikevel, kan du angre bestillingen inntil 30 dager etter første virkedag for forsikringen.

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no