Livsforsikring

Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved forsikredes død, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke.

Livsforsikring

Finn pris og start søknadsprosess

Medlem (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

Livsforsikring for livsledsager

Finn pris og start søknadsprosess

Livsledsager (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

For å kjøpe livsforsikring må det fylles ut en egenerklæring for helse. Helseerklæringen kommer du til etter at du har lagt inn bestilling på livsforsikring. Forsikringen er gyldig fra datoen den sendes. 

Livsforsikringen gjelder til utgangen av det året man fyller 70 år. For å kjøpe livsforsikring forutsettes det at du har grunnforsikringen.

Valg av forsikringssum

Det er individuelt hvor stor forsikringssum man har behov for ved tegning av livsforsikring. Mange tar utgangspunkt i hvor stor gjeld man har. De som har boliglån med samboer/ektefelle velger ofte en dekning som tilsvarer rundt halvparten av gjeldsbyrden.

Grunnbeløp (G)

Forsikringssummen baseres på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag kr 96 883. Du kan velge dekning på 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 G. Ved å bruke vår forsikringskalkulator kan forsikringssum og pris beregnes i forhold til antall G.

For å kjøpe livsforsikring forutsettes det at du har Utdanningsforbundets grunnforsikring. I grunnforsikringen  har du allerede en livsforsikring med dekning på 5 G (kr 484 415). Du kan maks ha dekning på 30 G i tillegg til grunnforsikringen.

Ønsker du å øke forsikringssummen?

Dersom du ønsker å øke forsikringssummen på din livsforsikring, kan dette gjøres på "Min side". Legg merke til at vi ved økning av forsikringssummen har behov for et nytt helseerklæringsskjema.

For å kjøpe livsforsikring forutsettes det at du har Utdanningsforbundets grunnforsikring. Studenter kan også kjøpe livsforsikring, men det forutsetter at du har vår studentforsikring

 

Spørsmål og svar:

Kan forsikringssum i livsforsikringen økes?

Forsikringssum i livsforsikring kan økes. Dette er en endring av livsforsikringen som må vurderes av Tryg Forsikring. En egenerklæring for helse må derfor leveres inn på nytt.

Kan forsikringssum i livsforsikringen reduseres?

Ja. Dette er en endringsoppsigelse, og det må derfor gis skriftlig beskjed om dette per brev eller e-post til oss. Reduksjonen vil tre i kraft fra neste hovedforfall (31.12).

Når utbetales livsforsikringen?

Forsikringssummen utbetales ved forsikringstakers dødsfall, uansett dødsårsak.

Hvem får utbetalingen fra livsforsikringen?

Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal ha rett til erstatningen (begunstigelse). Det fremgår av forsikringsbeviset hvis det er oppnevnt særskilt begunstiget.

Er det ikke oppnevnt sæskilt begunstiget utbetalingen i følgende rekkefølge

1. Ektefelle/registrert partner/samboer
2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven.

Utbetaling fra livsforsikring for ektefelle/samboer/partner tilfaller alltid medlemmet, om ikke egen begunstigelse foreligger.

Hva er en begunstigelse?

En begunstigelse spesifiserer hvem som skal motta forsikringssummen dersom utbetalingen skal avvike fra arverekkefølgen i henhold til Forsikringsavtaleloven. Begunstigelsen har på mange måter likhetstrekk med testament. Forsikringstaker kan selv velge hvem som arver utbetaling etter hans/hennes død, og aviker arverekkefølge som loven skisserer. Skjema finner du i meny til høyre.

Når opphører livsforsikringen?

Livsforsikringen opphører automatisk ved utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år.

Hvordan fastsetter man sum på livsforsikringen?

Det anbefales å ta utgangspunkt i forsikringstakers samlede gjeld som grunnlag for forsikringssum. Dette er først og fremst for å sikre etterlatte økonomisk, og unngå større gjeldsbyrde etter forsikringstakers dødsfall.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp "Utdanningsforbundet" som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp per denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår  punkt 2 for mer informasjon.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap.