Livsforsikring

Livsforsikring er for deg som vil sikre din etterlatte ved dødsfall. Vår livsforsikring kan du kjøpe for deg selv eller for din ektefelle/samboer, som trygghet for de økonomiske konsekvenser et dødsfall kan gi. Forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved død, uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke.

Livsforsikring

Finn pris og start søknadsprosess

Medlem (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

Livsforsikring for ektefelle/samboer

Finn pris og start søknadsprosess

Ektefelle/samboer (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

 

For å kjøpe livsforsikring må det fylles ut en egenerklæring for helse. Helseerklæringen kommer du til etter at du har lagt inn bestilling på livsforsikring. Forsikringen er gyldig fra datoen den er mottatt hos Tryg, forutsatt at søknaden blir godkjent. 

For å kjøpe livsforsikring forutsettes det at du har Utdanningsforbundets grunnforsikring. I grunnforsikringen  har du allerede en livsforsikring med dekning på 5 G (kr 499 290). Du kan maks ha dekning på 30 G i tillegg til grunnforsikringen.

Livsforsikringen gjelder til utgangen av det året du fyller 70 år.

Som student kan du også kjøpe livsforsikring, men det forutsetter at du har vår studentforsikring. 

Valg av forsikringssum

Mange medlemmer har behov for høyere livsforsikring en den som ligger i grunnforsikringen. Yngre mennesker med høye lån og eventuelt forsørgeransvar vil for eksempel ha større behov for livsforsikring enn en som har nedbetalt boliggjelden. En som bor alene vil heller ikke ha det samme behovet for livsforsikring. En tommelfingerregel er at to personer med forholdsvis lik inntekt bør ha livsforsikring som dekker sin del av boliglånet. Dette vil gjøre at etterlatte vil kunne beholde boligen etter et dødsfall.

Grunnbeløp (G)

Forsikringssummen baseres på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag kr 99 858. Du kan velge dekning på 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 G. Ved å bruke vår forsikringskalkulator kan forsikringssum og pris beregnes i forhold til antall G.

Ønsker du å øke forsikringssummen?

Dersom du ønsker å øke forsikringssummen på din livsforsikring, kan dette gjøres på "Min side". Legg merke til at vi ved økning av forsikringssummen har behov for et nytt helseerklæringsskjema.

 

Spørsmål og svar:

Kan forsikringssum i livsforsikringen økes?

Forsikringssum i livsforsikring kan økes. Dette er en endring av livsforsikringen som må vurderes av Tryg Forsikring. En egenerklæring for helse må derfor leveres inn på nytt.

Kan forsikringssum i livsforsikringen reduseres?

Ja. Dette er en endringsoppsigelse, og det må derfor gis skriftlig beskjed om dette per brev eller e-post til oss. Reduksjonen vil tre i kraft fra neste hovedforfall (31.12).

Når utbetales livsforsikringen?

Forsikringssummen utbetales ved forsikringstakers dødsfall, uansett dødsårsak.

Hvem får utbetalingen fra livsforsikringen? - Begunstigelse

Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal ha rett til erstatningen (begunstigelse). Det fremgår av forsikringsbeviset hvis det er oppnevnt en som er særskilt begunstiget.

Er det ikke oppnevnt en særskilt begunstiget, skjer utbetalingen i følgende rekkefølge:

1. Ektefelle/registrert partner/samboer
2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven.

For detaljert informasjon om begunstigelse, se Vilkår Person 3i1 i menyen til høyre på denne siden.

Begunstigelsesskjema ligger også i menyen til høyre.

Når opphører livsforsikringen?

Livsforsikringen opphører automatisk ved utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år.

Hvordan fastsetter man sum på livsforsikringen?

Det anbefales å ta utgangspunkt i husstandens samlede gjeld som grunnlag for forsikringssum. Dette er først og fremst for å sikre etterlatte økonomisk, og unngå større gjeldsbyrde etter forsikringstakers dødsfall. De som har boliglån med samboer/ektefelle velger ofte en dekning som tilsvarer rundt halvparten av gjeldsbyrden.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp «Utdanningsforbundet» som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks. 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no 
eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side 
eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no