Husforsikring

Vår husforsikring ekstra har unike vilkår og gode priser. Vi tilbyr to varianter, hus ekstra og hus. Med hus ekstra sikrer du deg beste dekning til best pris.

Utdanningsforbundets hus ekstra

Vår husforsikring ekstra dekker enda flere typer skader og har høyere beløpsgrenser for erstatning enn Trygs husforsikring ekstra.

Utdanningsforbundets hus ekstra inneholder:

Dekninger kun for våre medlemmer:

 • Hussoppforsikring alltid en del av forsikringen
 • Kriminalitets- og konkursdekning ved bruk av håndverkere
 • Ingen sumbegrensning ved offentlige påbud eller ved skade på hageanlegg

Forsikringen dekker også:

 • Brann, vann, naturskade og plutselige skader
 • Følgeskader etter vanninntrenging tak/fasade
 • Følgeskader ved utett bad
 • Rivning og rydding i forbindelse med skade
 • Ubeboelig bolig/husleietap i normal reparasjonstid
 • Klimavennlige og sikkerhetsmessige tiltak ved gjennoppføring opp til 50 000 kroner
 • Skade som følge av sopp, råte og insekter
 • Skade forårsaket av dyr, inklusive rotte-/museskader
 • Rettshjelp og privatansvar
 • Tining av utvendige rør ved frost
 • Tilpasning for rullestolbruker etter ulykke opp til 250 000 kroner
 • Skader som skyldes svak konstruksjon/feilmontering
 • Fullverdigaranti og totalskadegaranti
 • Punktering av vindu 

Utdanningsforbundets hus

Denne forsikringen er lik som Trygs standard husforsikring og inneholder:

 • Brann, vann, naturskade og plutselige skader
 • Rivning og rydding i forbindelse med skade
 • Hageanlegg og utvendig vannbasseng opp til 100 000 kroner
 • Klimavennlige og sikkerhetsmessige tiltak ved gjennoppføring opp til 25 000 kroner
 • Påbud opp til 1 000 000 kroner
 • Rettshjelp og privatansvar 

Bestill forsikring

Beregn pris og bestill Utdanningsforbundets hus ekstra eller Utdanningsforbundets hus forsikring via forsikringskalkulatoren hos Tryg Forsikring.

Tilleggsdekning utleie

Ved kjøp av husforsikring kan du velge å kjøpe tilleggsdekning utleie. Tilleggsdekningen kjøper du hos Tryg ved å ringe 55 17 19 26. Du kan lese mer om hva dekningen omfatter i dokumentet som ligger under "Vilkår 2019"

Hva er prisen på Utdanningsforbundets husforsikring?

Prisen avhenger først og fremst av om du velger hus ekstra eller vanlig husforsikring. Deretter vil prisen blant annet være avhengig av husets alder, areal, tilbygg, adresse, alder på forsikringstaker og sikkerhetsutstyr.

Hva er egenandelen på Utdanningsforbundets husforsikring?

Du kan selv velge om du vil ha 4000, 6000, 9000 eller 12000 kr.

Hvilken husforsikring skal jeg velge?

Både Utdanningsforbundets husforsikring og hus ekstra er en fullverdiforsikring. Forsikringene dekker blant annet brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader, rettshjelp og privatansvar. Hus ekstra har en utvidet dekning for vannskader. Følgeskader etter utett tak eller utett bad er en av de vanligste skadeårsakene i Norge i dag.

I tillegg har Utdanningsforbundets hus ekstra automatisk inkludert hussoppforsikring, som inkluderer skadedyr og råteskader. Den har også en dekning hvis innleid håndverker går konkurs. Dette er unikt for Utdanningsforbundets medlemmer, og vi anbefaler derfor å velge hus ekstra.

Hva betyr fullverdi?

Ved fullverdi beregnes forsikringssummen etter de opplysninger du har gitt ved kjøp av forsikringen. Fullverdigrunnlaget viser hva det vil koste å bygge opp huset til tilsvarende stand som før skade. Det er forsikringsselskapet som står ansvarlig for at forsikringssummen er riktig, og er den for lav, har dette ingen betydning for deg.

Kan jeg kjøpe husforsikring hvis jeg bor i sameie eller borettslag?

Hvis boligen er en del av sameie eller borettslag, bør sameiet/borettslaget kjøpe huseierforsikring for bolig. Dette er forsikring som kan kjøpes hos Tryg Forsikring, og det tilbys dessverre ikke medlemsrabatt på 32 prosent på denne, da det er sameiet/borettslaget som vil stå som forsikringstaker.