Husforsikring

Vi tilbyr to varianter, Utdanningsforbundets Husforsikring Ekstra og Husforsikring. Med Husforsikring Ekstra sikrer du deg best dekning til best pris.

Både Utdanningsforbundets Husforsikring Ekstra og Husforsikring er fullverdiforsikringer og dekker blant annet brann, vann, naturskade, skadeverk, plutselige skader, rettshjelp og privatansvar. Husforsikring Ekstra har en utvidet dekning for vannskader der du får dekket følgeskader etter utett tak eller bad og råte- og skadedyrforsikring er automatisk inkludert. Den har også en egen dekning hvis innleid håndverker går konkurs. Dette er unikt for Utdanningsforbundets medlemmer, og vi anbefaler derfor å velge Husforsikring Ekstra.

Hvor godt vil du være forsikret?

  Husforsikring Husforsikring Ekstra
Hageanlegg og utvendig vannbasseng
Husforsikring dekker inntil 100 000 kroner. Husforsikring Ekstra har ingen sumbegrensning.
Ja Ja - uten sumbegrensning
Offentlige påbud
Husforsikring dekker inntil 1 000 000 kroner. Husforsikring Ekstra har ingen sumbegrensning.
Ja Ja - uten sumbegrensning
Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader Ja Ja
Rettshjelp og privatansvar Ja Ja
Riving og rydding i forbindelse med skade  Ja Ja
Klimavennlige og sikkerhetsmessige tiltak ved gjenoppføring
Husforsikring dekker inntil 25 000 kroner.
Husforsikring Ekstra dekker inntil 50 000 kroner.
Ja Ja
Ubeboelig bolig/husleietap
Husforsikring dekker ubeboelig bolig/husleietap i inntil 24 måneder. Husforsikring Ekstra har ingen tidsbegrensning.
Ja Ja - uten tidsbegrensning 
Unik kriminalitets- og konkursdekning   Ja
Fullverdigaranti og totalskadegaranti   Ja 
Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader   Ja
Utvidet dekning for våtrom
Ved skader på våtrom, der arbeidet er utført av autorisert personell i løpet av de siste 10 år, erstattes:
  • Kostnader til utbedring av svak konstruksjon, materialfeil eller feilmontering som forårsaket skaden
  • Skade på gulv og vegger som følge av at disse ikke er vanntette
  Ja
Bekjempelse av mus og rotter   Ja
Bekjempelse av insekter
Dekker bekjempelse av insekter som stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre og andre skadeinnsekter.
  Ja 
Skade som følge av sopp og insekter
Dekker skade som følge av råtesopp, stokkmaur, husbukk og stripet borebille.
  Ja
Skader som skyldes håndverkerfeil
Dekker plutselige følgeskader som skyldes svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil. Vi utbedrer ikke selve håndverkerfeilen, men vi dekker skadene feilen forårsaker.
  Ja 
Punktering av vindu   Ja 
Tilpasning for rullestolbruker etter ulykke  

Ja

Tilleggsdekning utleie

Ved kjøp av husforsikring kan du velge å kjøpe tilleggsdekning utleie. Tilleggsdekningen kjøper du hos Tryg ved å ringe 55 17 19 26. Du kan lese mer om hva dekningen omfatter i dokumentet som ligger under «Vilkår 2019».

Spørsmål og svar:

Hva er prisen på Utdanningsforbundets husforsikring?

Prisen avhenger først og fremst av om du velger hus ekstra eller vanlig husforsikring. Deretter vil prisen blant annet være avhengig av husets alder, areal, tilbygg, adresse, alder på forsikringstaker og sikkerhetsutstyr.

Hva er egenandelen på Utdanningsforbundets husforsikring?

Du kan selv velge om du vil ha 4000, 6000, 9000 eller 12000 kr.

Hvilken husforsikring skal jeg velge?

Både Utdanningsforbundets husforsikring og hus ekstra er en fullverdiforsikring. Forsikringene dekker blant annet brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader, rettshjelp og privatansvar. Hus ekstra har en utvidet dekning for vannskader. Følgeskader etter utett tak eller utett bad er en av de vanligste skadeårsakene i Norge i dag.

I tillegg har Utdanningsforbundets hus ekstra automatisk inkludert hussoppforsikring, som inkluderer skadedyr og råteskader. Den har også en dekning hvis innleid håndverker går konkurs. Dette er unikt for Utdanningsforbundets medlemmer, og vi anbefaler derfor å velge hus ekstra.

Hva betyr fullverdi?

Ved fullverdi beregnes forsikringssummen etter de opplysninger du har gitt ved kjøp av forsikringen. Fullverdigrunnlaget viser hva det vil koste å bygge opp huset til tilsvarende stand som før skade. Det er forsikringsselskapet som står ansvarlig for at forsikringssummen er riktig, og er den for lav, har dette ingen betydning for deg.

Kan jeg kjøpe husforsikring hvis jeg bor i sameie eller borettslag?

Hvis boligen er en del av sameie eller borettslag, bør sameiet/borettslaget kjøpe huseierforsikring for bolig. Dette er forsikring som kan kjøpes hos Tryg Forsikring, og det tilbys dessverre ikke medlemsrabatt på 32 prosent på denne, da det er sameiet/borettslaget som vil stå som forsikringstaker.