70+

Utdanningsforbundets 70+ er en forsikringspakke for deg som er godt voksen. Forsikringspakken inneholder reise-, innbo- og ulykkesforsikring. Døgnåpen helsetelefon er også inkludert.

Bestill Utdanningsforbundet 70+

Finn pris og bestill forsikring

Hvem gjelder forsikringen for? *

Utdanningsforbundets 70+ koster 2400 kr pr. år for en person, og 3000 kr for familie. 

SMS Bestilling: 
En person: send SMS med kodeord "udf 226" til 2080. 
Famile: send SMS med kodeord "udf 225" til 2080.
Send også gjerne mail til forsikring@udf.no, eller ring oss på 24 14 20 00

Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: "udf 236 fra 01.02.2019".

Reiseforsikring

 • Inntil 90 dagers varighet per reise i hele verden
 • Reisesyke, lege og sykehusopphold
 • Hjemtransport
 • Avbestilling
 • Reiseansvar og rettshjelp
 • Tapt og skadet reisegods
 • Dekning på egenandel av leiebil ved skade på/eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen

Innboforsikring

 • Brann og lynnedslag
 • Tyveri og hærverk ved innbrudd
 • Tyveri av sykkel
 • Uflaksskader/plutselige skader
 • Transportskade ved flytting
 • Sanering av veggedyr og kakerlakker 
 • Dekning ved ID tyveri. Forebygge, oppdage og begrense skader ved ID tyveri.

Ulykkesforsikring

 • Varig skade på person (dekker ned til 1 % medisinsk invaliditetsgrad)
 • Utgifter til medisinsk behandling
 • Ingen opphørsalder

Forsikringssummen for enslig under 75 år er 10G, over 75 år er 5G. Forsikringssummen for familie under 75 år er 5G, over 75 år er 2,5G per person. Grunnbeløpet justeres hvert år den 1. mai. G per dags dato er  96 883 kr.

Døgnåpen helsetelefon

Inkludert i Utdanningsforbundets 70+ har du tilgang til en døgnåpen telefontjeneste der du får svar på helserelaterte spørsmål fra helsepersonell med lang erfaring. Du kan også få hjelp med resept på medisiner eller henvisning til spesialist. 

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). For mer informasjon om appen. Mer informasjon om appen.

Spørsmål og svar:

Hva er helsetelefonen?

Helsetelefonen er en døgnåpen telefontjeneste der du kan ringe og få hjelp med dine helsespørsmål. Lurer du på om du bør gå til lege eller ikke, kan helsetelefonens leger og sykepleiere hjelpe deg med å avgjøre dette. I tillegg kan de i enkelte tilfeller henvise deg til spesialist eller skrive ut enkle resepter. Har du Utdanningsforbundets 70+ kan du ringe helsetelefonen på 55 17 90 09

Kan jeg bestille legebesøk gjennom helsetelefonen?

Det går dessverre ikke å bestille legebesøk gjennom helsetelefonen, men de kan ved enkelte tilfeller henvise deg til spesialist.

Er det en øvre aldergrense for bestilling av Utdanningsforbundets 70+ ?

Nei, det er ingen øvre grense for bestilling av Utdanningsforbundets 70+.

Har ulykkesforsikringen aldersbegrensning?

Ulykkesforsikringen varer livet ut forutsatt at forsikringen er betalt.

Jeg har deler av forsikringene mine i ett annet selskap, hvordan går jeg frem?

Du må selv si opp forsikringer som du har i andre selskaper. Når du vet siste virkedag for forsikringene kan vi legge inn bestillingen du ønsker her hos oss.

Kan jeg bestille deler av Utdanningsforbundets 70+?

Nei, det går dessverre ikke å bestille deler av forsikringspakken Utdanningsforbundets 70+.