Endring av uføreforsikringen

Fra 2019: Utbetaling fra 15. sykmeldingsmåned!

Vi har foretatt en vilkårsforbedring!

Nå slipper du å vente på vedtak om varig uførhet fra NAV. Fra 2019 blir det innført månedlig forskuddsutbetaling allerede fra 15 måneder etter første sykmeldingsdag. Du får derfor sikret økonomien inntil varig vedtak foreligger.

Forskuddsutbetaling gir deg forutsigbarhet, slik at du kan ivareta økonomien på et tidligere tidspunkt dersom du skulle bli arbeidsufør. Endringen er uavhengig av om uførheten blir varig eller ikke.

Forbedring av vilkårene, økning av Folketrygdens grunnbeløp (G) og skadeutvikling vil derfor medføre en prisøkning for 2019.

Hva blir din pris på uføreforsikring i 2019?

Se pristabellen under for prisen på din uføreforsikring. Tabellen inneholder priser for 2018 og 2019. Prisene deles inn i aldersintervaller på 5 år og overgang til ny alderskategori vil som tidligere medføre prisøkning. Det er din alder pr. 01.01.19 som avgjør hvilket aldersintervall du tilhører. Antall G du er forsikret for finner du på Min side 

Ønsker du å gjøre endringer på din forsikringsdekning gjør du dette enkelt på Min side. Her finner du også oversikt over dine forsikringsdokumenter og faktura for 2019. Les mer om endring og oppsigelse av forsikring her.