Bilforsikring

Som medlem får du 75 % bonus ved bestilling av Utdanningsforbundets bilforsikring. Fordelen gjelder uavhengig av alder, bosted eller om du har lavere bonus i nåværende selskap. Dette gjelder også for deg som skal forsikre din første bil.

Beregn pris og bestill

Vi har to ulike bilforsikringer. Utdanningsforbundets delkasko og Utdanningsforbundets bil ekstra. Sammenlign og les mer om forsikringene i tabellen under. Delkasko kan være aktuell hvis du har en eldre bil. Har du en nyere bil eller en bil med høy verdi anbefales bil ekstra.

Bonus på 75 % gjelder ikke dersom:

  • Du har hatt mer enn to bonusreduserende skader i løpet av de to siste årene.
  • Du har malus (negativ bonus)
Dekninger: Delkasko Bil ekstra
Skade på personer, skade på annet kjøretøy, bygning eller eiendeler  Ja  Ja
Rettshjelp hele Europa  Ja  Ja
Redning/veihjelp  Ja  Ja
Naturulykke, eksempel flom  Ja  Ja
Brann, tyveri og glass  Ja  Ja
Sjåfør under 23 år  Ja  Ja
Skade som oppstår på eget kjøretøy ved:
  • Sammenstøt
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Hærverk
  • Annen plutselig og ytre påvirkning
   Ja
Parkeringsskade    Ja

Maskinskade inntil bilen er 8 år.

(Gjelder fra 1. juli 2020)

Maskinskade er inkludert i Bil ekstra for kjøretøy som er opptil 8 år. Den dekker plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring med tilhørende styreenheter. For el- og hybridbiler er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet.

   Ja
Totalskadegaranti/nybilgaranti inntil bilen er tre år    Ja
Rens eller skade på motor etter feilfylling    Ja
Tap/skade av bilnøkkel    Ja
Bilhjelp på hjemmeadresse    Ja
Veihjelp ved flatt batteri (inkludert elbil)    Ja
Glass (inkludert glasstak) skifte/reparasjon uten egenandel    Ja
Avis leiebil inntil 31 dager ved kaskoskade, også el-bil hvis tilgjengelig    Ja
Dekning for skade på eller tyveri av ladekabel til el-bil/hybrid    Ja
Fastmontert utstyr dekkes med inntil 50 000 kroner    Ja
Bagasje dekkes med inntil 10 000 kroner    Ja

Tilleggsdekning maskinskade

Fra 1. juli blir maskinskade inkludert i Bil ekstra.
Ved kjøp av bil ekstra kan du velge å kjøpe tilleggsdekning maskinskade. Tilleggsdekningen kjøper du enkelt på nett når du bestiller bilforsikringen. Du kan lese mer om hva dekningen omfatter i dokumentet som ligger under «Vilkår 2020» 

Bestill forsikringen

Beregn pris og bestill Utdanningsforbundets bil ekstra eller Utdanningsforbundets delkasko via forsikringskalkulatoren hos Tryg Forsikring.

Spørsmål og svar

Hva er prisen på Utdanningsforbundets bilforsikring?

Prisen på Utdanningsforbundets bilforsikring er avhengig av om du velger kasko eller delkasko, deretter avhenger prisen av blant annet biltype, avtalt kjørelengde, samt alder på bil og forsikringstaker.

Hva er forskjellen på Utdanningsforbundets delkasko og bil ekstra?

Delkasko dekker ansvar, samt skader ved brann, tyveri, glass og redning/veihjelp. I tillegg dekker vår delkasko naturulykke, som gir erstatning for skade på bilen som følge av ekstremvær. Dette er en unik dekning, kun for Utdanningsforbundets medlemmer.

Utdanningsforbundets bil ekstra dekker i tillegg kasko og inneholder dekning for skade på egen bil, parkeringsskade og leiebil. For Utdanningsforbundets medlemmer er ungdomstillegg inkludert. Begge våre bilforsikringer har selvfølgelig inkludert fører- og passasjerulykke.

Hva er ansvarsforsikring?

Alle bileiere er pliktige til å tegne ansvarsforsikring på biler som er i bruk, dette er regulert av bilansvarsloven. Ansvarsforsikringen er ment å dekke enhver skade som bilen gjør på sine omgivelser. Dette kan være skade på andre biler, bygninger og mennesker.

Hvilken bilforsikring skal jeg velge?

Følgende bør vurderes når du skal velge om du trenger kasko ekstra eller delkasko på din bilforsikring. Ved skade på en eldre bil, kan bonustapet være høyere enn bilens verdi. Du bør derfor vurdere bilens alder og verdi når du velger forsikring. Nyere biler bør ha kasko ekstra, og har du billån eller leasing kreves alltid kaskodekning.

Hvem gjelder bilforsikringen for?

Bilforsikringen følger bilen, uavhengig av hvem som kjører den.

Hvor stor er egenandelen på bilforsikringen?

Ved nytegning av Utdanningsforbundets bilforsikring delkasko er egenandelen kr 2 000. For Utdanningsforbundets bil ekstra kan man selv velge egenandel på kr 2 000, kr 4 000, kr 6 000 eller kr 9 000.

Barnet mitt er under 23 år og bruker bilen av og til, hva skjer om hun/han skader bilen?

Har man Utdanningsforbundets bilforsikring, kan barn under 23 år trygt kjøre bilen. Det er verken høyere pris eller høyere egenandel, og man trenger ikke kjøpe tilleggsdekning. Dette er unikt for Utdanningsforbundets medlemmer.

Hva er fører- og passasjerulykkesforsikring, og er dette inkludert i bilforsikringen?

Ja, dette er inkludert i Utdanningsforbundets bilforsikring, både bil ekstra og delkasko. Forsikringen gir erstatning ved død og for varig medisinsk invaliditet etter en bilulykke.

Er trafikkforsikringsavgiften inkludert?

Du betaler avgiften sammen med forsikringen på bilen din. Har du valgt å betale forsikringen i terminer, betaler du trafikkforsikringsavgiften i terminer også. Trafikkforsikringsavgift til staten er spesifisert i avtaledokumentene og på faktura. Les mer om denne ordningen.

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no

Slik melder du bilskade