Barneforsikring

En god barneforsikring kan gi økonomisk trygghet dersom noe uforutsett skulle skje. Forsikringen gjelder familiens barn og barnebarn fra 3 måneder til utgangen av det året de fyller 26 år.

Bestill barneforsikring

Finn pris og bestill forsikring

Dekning og forsikringssummer

 • 500 000 kroner ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet (Økes til 1.mill 1.1.2019)
 • Inntil kr 2 000 000 ved medisinsk invaliditet, både ved ulykke og sykdom
 • Kr 300 000 i engangserstatning ved diagnostisering av 11 alvorlige sykdommer/skader
 • Inntil kr 200 000 til nødvendig ombygging av hjemmet og tekniske hjelpemidler
 • Kr 450 i dagpenger til nødvendig tilsyn av barnet, hjemme eller ved sykehusopphold
 • Inntil kr 650 000 i året til dekning av merutgifter vedrørende nødvendig pleie og tilsyn
 • Inntil kr 100 000 til lege, tannlege og reiser
 • Kr 100 000 ved dødsfall
 • Forsikringen dekker skåldingsskader
 • Dekning av AV 1 skolerobot
 • Tryg Leghjelp (Dekningen gjelder fra 1.1.2019)

Helseerklæring

Det må fylles ut helseerklæring for alle barn man ønsker å forsikre. Helseerklæringen kommer du til etter at du har lagt inn bestilling på barneforsikringen. Barnet må være medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende offentlig trygdeordning i Norden, og mellom 3 måneder og 18 år når forsikringen bestilles.

Når trer forsikringen i kraft?

Så snart Tryg mottar helseerklæringsskjemaet, vil søknaden behandles og besvares. I tilfeller der det er nødvendig å innhente ytterligere opplysninger, vil Tryg holde deg informert. Forsikringen trer i kraft når Tryg mottar søknadsskjema i utfylt og underskrevet stand, forutsatt at søknaden godkjennes. Forsikringen gjelder i Norge og under utenlandsopphold i inntil 12 måneder.

Bestill forsikringen 

Barneforsikringen bestiller du enkelt i vår bestillingskalkulator øverst på denne siden. Som en del av bestillingen fyller du ut helseerklæringsskjemaet for barnet.

Det er dessverre ikke mulig å benytte iPad ved utfylling av helseerklæringsskjemaet. Vennligst ta kontakt på telefon 24 14 20 00 eller på mail til forsikring@udf.no om du skulle ha spørsmål eller problemer ved søknadsprosessen. Problemer med BankID?

Tilleggsdekninger 

Barneforsikringen kan utvides med tilleggsdekninger som blant annet utvidet forsikringssum ved invaliditet, uførepensjon og behandlingsforsikring. Tilleggsdekningene kan bestilles når du fyller ut helseerklæringen for ditt barn. Se priser lenger ned på siden.

Kjøp barneforsikring til barnebarna

Har du barnebarn kan du også bestille barneforsikring som skal gjelde dem. 

Spørsmål og svar:

Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen gir erstatning ved medisinsk invaliditet, hjelp til nødvendig ombygning av hjemmet og tekniske hjelpemidler. Den kan også dekke merutgifter til nødvendig tilsyn, utgifter til lege, tannlege og reiser mellom hjem og behandlingssted etter ulykkesskade. I tillegg dekker den dagpenger til nødvendig tilsyn av barnet samt engangserstatning ved dødsfall eller diagnostisering av 11 alvorlige tilstander. Den gir også en engangsutbetaling på 500 000 kr ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet (uførekapital). (Økes til kr 1.000 000 fra 1.1.2019)

Når gjelder barneforsikringen?

Barneforsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder til 18 år. Forsikringen vil være gyldig ut kalenderåret barnet fyller 26 år.

Kan det bestilles tilleggsdekninger for barneforsikringen?

Barneforsikringen kan utvides med tilleggsdekninger som blant annet utvidet forsikringssum ved invaliditet, uførepensjon og behandlingsforsikring. Tilleggsdekningene kan bestilles når du fyller ut helseerklæringen for ditt barn.

Egne priser gjelder

Utvidelse av dekning for medisinsk invaliditet:

Økning av forsikringssum på inntil kr 500.000: Tilleggspris for medlemmer kr 219

Økning av forsikringssum på inntil kr 1.000.000: Tilleggspris for medlemmer kr 439

Behandlingsforsikring: Tilleggspris for medlemmer kr 481

Øvrige tilleggsdekninger:

Uførekapital 500.000 kr Ordinær pris Medlemspris
3 mnd- 18 år 284,- 193,-
18 år 404,- 275,-
19 år 522,- 355,-
20 år 642,- 436,-
21 år 761,- 517,-
22 år 880,- 598,-
23 år 999,- 679,-
24 år 1.119,- 761,-
25 år 1.237,- 841,-
26 år 1.357,- 923,-

 

Uførepensjon 50.000 kroner Ordinær pris Medlemspris
3 mnd.-18 år 1.358,- 923,-
18 år 3.104,- 2.111,-
19 år 3.185,- 2.166,-
20 år 3.265,- 2.220,-
21 år 3.346,- 2.275,-
22 år 3.427,- 2.330,-

23 år

3.508,- 2.385,-
24 år 3.588,- 2.440,-
25 år 3.670,- 2.496,-
26 år 3.750,- 2.550,-

 

Uførepensjon  100.000 kroner Ordinær pris Medlemspris
3 mnd- 18 år 2.715,- 1.846,-
18 år 6.207,- 4.221,-
19 år 6.378,- 4.337,-
20 år 6.529,- 4.440,-
21 år 6.690,- 4.549,-
22 år  6.854,- 4.661,- 
23 år  7.015,- 4.770,- 
24 år  7.175,- 4.879 
25 år  7.340,- 4.991,- 
26 år  7.501,- 5.101,- 

Hvor gjelder barneforsikringen?

Barneforsikringen gjelder i Norden og under utenlandsopphold som varer inntil 12 måneder.

Dekker barneforsikringen arbeidsuførhet?

Barneforsikringen dekker arbeidsuførhet med en engangsutbetaling på inntil kr 500 000. (Økes til kr 1.000 000 1.1.2019)

Hvordan bestiller man barneforsikring?

Det må fylles ut en egenerklæring for helse på vegne av barnet. Etter fylte 16 år kan barnet selv fylle ut egenerklæringen. Husk at som medlem kan du også kjøpe barneforsikring til barnebarna dine. Det er Tryg Forsikring som behandler søknadene. Bestill forsikringen øverst på denne siden.

Hvor lang behandlingstid er det på søknaden?

Det kan være cirka 4-6 ukers behandlingstid hos Tryg, men forutsatt at søknaden blir godkjent, er barnet forsikret fra den datoen Tryg mottok søknaden. Tryg sender bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Må det leveres helseerklæring fra legen for å kjøpe barneforsikring?

Du trenger ikke å levere legeattest når du tegner barneforsikring, men du må fylle ut helseerklæring som er en del av søknadsprosessen som sendes til Tryg for vurdering.

Kan søknaden på barneforsikring bli avslått?

Din søknad på barneforsikring kan bli avslått. På bakgrunn av helseopplysninger gitt på søknadstidspunktet kan Tryg ta forbehold om ansvar fra sykdom, skade eller lyte og dermed legge en reservasjon i forsikringen. Tryg kan også gi avslag på søknaden. Ved avslag har forsikrede allikevel vært forsikret for ulykkesskade i perioden fra søknadstidspunktet og frem til avslag er sendt.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp "Utdanningsforbundet" som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp per denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår  punkt 2 for mer informasjon.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap.