Person 3i1 forsikring

Er du under 40 år, og usikker på hvilken personforsikring du trenger? Med Person 3i1 forsikring, har du en basisdekning ved død, arbeidsuførhet eller kritisk sykdom. Du får utbetaling på det som eventuelt skulle inntreffe først.

Total forsikringssum er kr 500 000.

Du trenger ikke helseerklæring

Forsikringen kjøpes enkelt på nett, uten helseerklæring. Det forutsettes at du har enten grunnforsikringen eller studentforsikringen fra før. Har du ikke det, blir Grunnforsikring lagt inn automatisk ved bestilling. Person 3i1 kan du ha helt til utgangen av året du fyller 60 år.

Se vår informasjonsfilm om Person 3i1 

Forsikringspakken inneholder:

Kritisk sykdom

Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis du blir rammet av alvorlig sykdom. Du velger selv hva pengene skal brukes til.

Uførekapital

Hvis du skulle være så uheldig å bli varig arbeidsufør, kan uføreforsikringen gi deg en ekstra økonomisk trygghet. Uføreforsikringen gir engangsutbetaling hvis du blir minst 50 % arbeidsufør.

Livsforsikring

Livsforsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte ved din bortgang.

Utbetaling

Forsikringssummen er på kr 500 000 og gir utbetaling til det som skjer først.

Ved død eller uførhet utbetales hele forsikringssummen.

Ved kritisk sykdom utbetales kr 200 000, og kr 300 000 gjenstår til utbetaling ved eventuelt død eller arbeidsuførhet.

Ingen nedtrapping

Normalt trappes forsikringssummen i personforsikringer gradvis ned i takt med at forsikredes alder øker. Person 3i1 har ingen slik nedtrapping, forsikringssummen er den samme uansett alder.

Bestill forsikring

For å kjøpe denne forsikringspakken trenger du ikke å fylle ut egenerklæring for helse, men du får spørsmål knyttet til arbeidsførhet, samt at du må bekrefte at du forstår hva karenstid omfatter. Benytt bestillingskalkulatoren på denne siden for å bestille produktet.

Har du henvendelser angående kjøpsprosessen, søknadsprosessen eller spørsmål om produktet, kan du ringe oss på Medlemstilbud, telefon 24 14 20 00, eller på e-post forsikring@utdanningsforbundet.no

Forsikring for ektefelle/samboer

I løpet av høsten 2020, vil denne forsikringspakken også gjøres tilgjengelig for ektefelle/samboer.

Spørsmål og svar:

Kan forsikringssummen i Person 3i1 forsikring økes eller reduseres?

Forsikringssummen i denne pakken kan ikke endres, total forsikringssum er 500 000 kroner og gir utbetaling etter det som skjer først. Ved død eller uførhet utbetales hele forsikringssummen. Ved kritisk sykdom utbetales 200 000 kroner, og 300 000 kroner gjenstår til utbetaling ved eventuelt død eller arbeidsuførhet.

Ønsker du høyere forsikringssum på livs-/uføreforsikring, anbefaler vi at du bygger på med vår livslivsforsikring og uføreforsikring. Ønsker du høyere forsikringssum på kritisk sykdom, kan du bygge på med Kritisk sykdomsforsikring hos Tryg Forsikring til en gunstig medlemspris.

Når gir uføredekningen rett til utbetaling?

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

  • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
  • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år etter første sykemeldingsdag. 

Hvordan påvirkes prisen av alderen min?

Alle forsikringer prises ut ifra skaderisiko. For personforsikring er alder en viktig risikofaktor, og prisen øker derfor med alderen. Priser deles inn i aldersintervaller på fem år (36– 40 år, 41-45 år osv.), og overgang til ny alderskategori vil medføre prisøkning. Se i meny til høyre for utbetalings- og avtrapningstabell.

Hvem får utbetalingen fra livsforsikringen? - Begunstigelse

Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal få utbetalt forsikringssummen, ved å begunstige en eller flere personer. Om det er oppnevnt en eller flere som er særskilt begunstiget fremgår av forsikringsbrevet.

Er det ikke oppnevnt en særskilt begunstiget, skjer utbetalingen i følgende rekkefølge:

1. Ektefelle/registrert partner/samboer
2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven.

Begunstigelsesskjema ligger til høyre i menyen.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp «Utdanningsforbundet» som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks. 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no 
eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side 
eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no