Lønnstabell KS 2020

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.9.2020

 

 

Stillingsgrupper

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.9.2020

0 år Garanti- lønn

 

Utregnet

 

2 år Ans.tillegg

 

4 år Ans.tillegg

 

6 år Ans.tillegg

 

8 år Ans.tillegg

 

10 år Ans.tillegg

 

16 år Ans.tillegg

Gruppe 1

 

 

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

 

 

 

302 900

Utregnet tillegg for ans.

 

5 500

 

2 800

 

3 000

 

8 100

 

46 300

 

37 900

Utregnet laveste årslønn

 

308 400

 

311 200

 

314 200

 

322 300

 

368 600

 

406 500

 

 

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

 

 

 

352 200

Utregnet tillegg for ans.

 

6 400

 

3 500

 

4 200

 

11 400

 

43 700

 

10 000

Utregnet laveste årslønn

 

358 600

 

362 100

 

366 300

 

377 700

 

421 400

 

431 400

 

 

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

 

 

 

374 200

Utregnet tillegg for ans.

 

6 400

 

3 500

 

4 200

 

11 400

 

41 700

 

10 000

Utregnet laveste årslønn

 

380 600

 

384 100

 

388 300

 

399 700

 

441 400

 

451 400

Gruppe 2

 

 

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H- utdanning

 

 

 

411 400

Utregnet tillegg for ans.

 

10 000

 

10 000

 

10 000

 

10 000

 

50 000

 

5 000

Utregnet laveste årslønn

 

421 400

 

431 400

 

441 400

 

451 400

 

501 400

 

506 400

 

 

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H- utdanning

 

 

 

451 600

Utregnet tillegg for ans.

 

10 000

 

10 000

 

10 000

 

20 000

 

20 000

 

10 000

Utregnet laveste årslønn

 

461 600

 

471 600

 

481 600

 

501 600

 

521 600

 

531 600

 

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5- årig U/H-utdanning

 

 

 

491 400

Utregnet tillegg for ans.

 

9 700

 

4 600

 

4 800

 

10 300

 

17 700

 

40 100

Utregnet laveste årslønn

 

501 100

 

505 700

 

510 500

 

520 800

 

538 500

 

578 600

 

 

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

 

 

 

516 400

Utregnet tillegg for ans.

 

9 800

 

5 700

 

5 500

 

5 200

 

28 900

 

53 600

Utregnet laveste årslønn

 

526 200

 

531 900

 

537 400

 

542 600

 

571 500

 

625 100

 

 

Lektor med tilleggsutdanning

 

 

 

533 600

Utregnet tillegg for ans.

 

10 400

 

5 700

 

5 500

 

8 000

 

26 800

 

62 900

Utregnet laveste årslønn

 

544 000

 

549 700

 

555 200

 

563 200

 

590 000

 

652 900