Vedlegg til protokoll hovedtariffoppgjøret 2016

For å få hele teksten fram, velg "Åpne alle"

For å søke i avtalen, trykk tastene Ctrl + F.

For å lukke alle paragrafer for en mer oversiktlig fremstilling, trykk på "Alle lukket".

For å åpne enkeltparagrafer, trykk på "pil ned".

KS tilbud nr. 3 erstatter KS’ tilbud nr. 2 av 26. april 2016.

Øvrige krav tas ikke til følge.

Lønnstillegg gis pr. 1.5.2016 og 1.8.2017 og bygger på følgende forutsetninger:

Ansiennitetstillegg

Det innføres ansiennitetstillegg ved 16-års ansiennitet i alle stillingsgrupper. Innfasing skjer over to år gjennom de sentrale tilleggene som gis i 2016 og 2017.

Endringer i stillingsgrupper

Med virkning fra 1.8.2017, innføres ny stillingsgruppe for fagarbeiderstillinger med ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning (minimum 60 fagskolepoeng). Fagarbeidere som oppfyller krav til innplassering i stillingsgruppen, overføres pr. 1.8.2017 og årslønn justeres opp til laveste utregnede årslønn. Er noen lønnsplassert over nytt nivå, overføres disse uten at det får lønnsmessige konsekvenser.

Stillingsgruppen «Stillinger med krav om høgskoleutdanning» samordnes med stillingsgruppen «Lærer», som fra 1.8.2017 benevnes: «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig universitets- og høgskoleutdanning». Samordningen skjer over to år slik at 16-årstrinnet er fullt innfaset pr. 1.8.2017.

Stillingsgruppen «Stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning» samordnes med stillingsgruppen «Adjunkt», som fra 1.8.2017 benevnes: «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig universitets- og høgskoleutdanning». Samordningen skjer over to år slik at 16-årstrinnet er fullt innfaset pr. 1.8.2017.

Ny stillingsgruppe «Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig universitets- og høgskoleutdanning» innføres fra 1.8.2017.

Stillingsgruppen «Stillinger med krav om mastergrad» samordnes med stillingsgruppen «Lektor» som fra 1.8.2017 benevnes «Lektor og Stillinger med krav om mastergrad». Samordningen skjer over to år slik at 16-årstrinnet er fullt innfaset pr. 1.8.2017.

Samordningen av stillingsgruppene skal i seg selv ikke innebære endringer i eventuelle regler eller merknader om lønnsplassering, som f.eks. bestemmelsene for undervisningspersonalet om lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode.

ØKONOMI PR. 1.5.2016

A.       HTA kapittel 4 – sentrale tillegg
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2016 slik:

 

Stillingsgruppe

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gruppe 1

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

*

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

10 200

Gruppe 2

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

6 200

6 300

9 800

11 100

13 500

9 400

13 800

Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

30 200

3 0800

35 300

36 600

32 200

9 400

12 000

Lærer

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%/13400**

2,40%/19100**

2,40%

Adjunkt

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%/16100**

2,40%

Adjunkt (med tilleggsutdanning)

10 800

11 000

11 100

11 200

11 400

11 800

12 700

Stillinger med krav om mastergrad

43 800

45 000

46 300

42 700

14 300

10 800

40 300

Lektor

11 300

11 500

11 700

11 800

11 900

12 500

13 700

Lektor (med tilleggsutdanning )

11 700

11 900

12 000

12 100

12 300

12 900

14 300

 

*    Ingen på årslønn lavere enn kr. 384 700,- dog slik at alle berørte arbeidstakere gis minst kr. 7.300,-

**  Det sentrale tillegget på 2,4 % beregnes av grunnlønn pr. 30.4.2016. Deretter gis kronetillegget.

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper.

B.       HTA kapittel 4 – lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere

Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,4 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2016. Virkningsdato er 1.5.2016.

C.       HTA kapittel 1 – kveldstillegg, pkt. 5.4.2

Tillegget økes fra kr. 21 til kr. 26. Virkningsdato er 1.5.2016.

D.       HTA kapittel 3, pkt. 3.5 – avlønning hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt

Med virkning fra 1.5. 2016 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgte med hel permisjon etter Hovedavtalen del B § 3-3 c) til kr. 408 000,-

E.       Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2016 

Stillingsgrupper

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1. mai 2016

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Garanti-lønn

Ans. tillegg

Ans. tillegg

Ans. tillegg

Ans. tillegg

Ans. tillegg

Ans. tillegg

Gruppe 1

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

 

282 000

1,92%

0,98%

1,03%

2,87%

16,40%

13,10%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

5 500

2 800

3 000

8 100

46 300

37 000

 

Utregnet laveste årslønn

 

287 500

290 300

293 300

301 400

347 700

384 700

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

 

326 300

1,95%

0,98%

1,05%

3,47%

11,75%

0,86%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

6 400

3 200

3 500

11 400

38 400

2 900

 

Utregnet laveste årslønn

 

332 700

335 900

339 400

350 800

389 200

392 100

Gruppe 2

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

 

373 700

2,00%

2,00%

1,33%

5,85%

5,40%

1,17%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

7 500

7 500

5 000

21 900

20 200

4 400

 

Utregnet laveste årslønn

 

381 200

388 700

393 700

415 600

435 800

440 200

Stillinger med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning

 

415 800

2,00%

1,98%

1,33%

2,18%

5,32%

0,62%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

8 400

8 300

5 600

9 100

22 200

2 600

 

Utregnet laveste årslønn

 

424 200

432 500

438 100

447 200

469 400

472 000

Stillinger med krav om mastergrad

 

460 100

2,08%

1,16%

1,03%

1,05%

5,68%

6,40%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

9 600

5 400

4 800

4 900

26 200

29 500

 

Utregnet laveste årslønn

 

469 700

475 100

479 900

484 800

511 000

540 500

Lærer

 

373 700

2,00%

2,00%

1,33%

5,85%

5,40%

5,52%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

7 500

7 500

5 000

21 900

20 200

20 700

 

Utregnet laveste årslønn

 

381 200

388 700

393 700

415 600

435 800

456 500

Adjunkt

 

415 800

2,00%

1,98%

1,33%

2,18%

5,33%

4,23%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

8 400

8 300

5 600

9 100

22 200

17 600

 

Utregnet laveste årslønn

 

424 200

432 500

438 100

447 200

469 400

487 000

Adjunkt med tilleggsutdanning

 

457 000

2,00%

0,98%

0,90%

2,18%

3,48%

8,08%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

9 200

4 500

4 200

10 000

16 000

37 000

 

Utregnet laveste årslønn

 

466 200

470 700

474 900

484 900

500 900

537 900

Lektor

 

480 100

1,98%

1,12%

0,98%

1,00%

5,44%

10,30%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

9 600

5 400

4 800

4 900

26 200

49 500

 

Utregnet laveste årslønn

 

489 700

495 100

499 900

504 800

531 000

580 500

Lektor (m/ tilleggsutdanning)

 

495 900

1,98%

1,10%

0,93%

1,55%

4,89%

11,78%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

9 900

5 500

4 700

7 700

24 300

58 500

 

Utregnet laveste årslønn

 

505 800

511 300

516 000

523 700

548 000

606 500

 

 

 


A.       HTA kapittel 4 – sentrale tillegg

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.8.2017 slik:

 

Stillingsgruppe

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gruppe 1

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

9 100

Gruppe 2

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

16 300

Lærer*

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Stillinger m/krav om høyskoleutdanning m/ ytterligere spesialutdanning

 

 

 

 

 

 

15 000

Adjunkt

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Adjunkt (m/ tilleggsutd.)

9 200

9 400

9 500

9 500

9 700

10 100

10 800

Stillinger med krav om mastergrad

29 700

29 800

30 000

30 000

30 100

30 700

51 700

Lektor

9 700

9 800

10 000

10 000

10 100

10 700

11 700

Lektor (m/ tilleggsutd. )

10 000

10 200

10 300

10 400

10 500

11 000

12 200

 

* Det sentrale tillegget på 2,0 % beregnes av grunnlønn pr. 30.4.2017.

 

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper.

 

B.       HTA kapittel 4 – lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere

 

Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2017. Virkningsdato er 1.8.2017.

 

C.       Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.8.2017

Ved iverksetting av lønnsreguleringene pr. 1.8.2017, er samordningene og endringene i stillingsgruppene og på 16-årstrinnene innfaset i HTA kapittel 4.

 

Stillingsgrupper

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.8.2017

0 år

Garanti-lønn

2 år

Ans. tillegg

4 år

Ans. tillegg

6 år

Ans. tillegg

8 år

Ans. tillegg

10 år

Ans. tillegg

16 år

Ans. tillegg

Gruppe 1

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

 

288 500

1,90%

0,97%

1,03%

2,78%

16,02%

12,8%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

5 500

2 800

3 000

8 100

46 300

37 000

 

Utregnet laveste årslønn

 

294 000

296 800

299 800

307 900

354 200

391 200

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

 

333 300

1,92%

0,96%

1,05%

3,40%

11,50%

1,48%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

6 400

3 200

3 500

11 400

38 400

5 000

 

Utregnet laveste årslønn

 

339 700

342 900

346 400

357 800

396 200

401 200

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

 

353 300

1,81%

0,90%

0,97%

3,20%

10,85%

1,39%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

6 400

3 200

3 500

11 400

38 400

5 000

 

Utregnet laveste årslønn

 

359 700

362 900

366 400

377 800

416 200

421 200

Gruppe 2

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

 

376 200

1,97%

1,97%

1,32%

5,80%

5,35%

4,82%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

7 500

7 500

5 000

21 900

20 200

18 200

 

Utregnet laveste årslønn

 

383 700

391 200

396 200

418 100

438 300

456 500

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

 

415 800

2,00%

1,98%

1,33%

2,18%

5,33%

4,23%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

8 400

8 300

5 600

9 100

22 200

17 600

 

Utregnet laveste årslønn

 

424 200

432 500

438 100

447 200

469 400

487 000

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

 

466 200

2,00%

0,98%

0,90%

2,18%

3,50%

8,08%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

9 400

4 600

4 200

10 200

16 400

37 700

 

Utregnet laveste årslønn

 

475 600

480 200

484 400

494 600

511 000

548 700

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

 

489 800

1,98%

1,14%

0,97%

1,02%

5,46%

10,30%

 

Utregnet tillegg for ans

 

9 700

5 600

4 800

5 000

26 800

50 500

 

Utregnet laveste årslønn

 

499 500

505 100

509 900

514 900

541 700

592 200

Lektor med tilleggsutdanning

 

505 900

1,98%

1,10%

0,93%

1,53%

4,89%

11,80%

 

Utregnet tillegg for ans.

 

10 100

5 600

4 800

7 800

24 800

59 700

 

Utregnet laveste årslønn

 

516 000

521 600

526 400

534 200

559 000

618 700

 

 

III     HOVEDTARIFFAVTALEN

 

Hovedtariffavtalen er revidert for perioden 1. mai 2016 til 30. april 2018 med følgende endringer:

Kapittel 1 Fellesbestemmelser samt vedlegg 2 til HTA – endringer fremgår av vedlegg 1.

Kapittel 2 Pensjon samt vedlegg 4 og 5 til HTA - endringer fremgår av vedlegg 2.

Kapittel 3, 4 og 5 samt vedlegg 1 og 6 til HTA - endringer fremgår av vedlegg 3.

Kapittel 7 Varighet og regulering 2. avtaleår.

Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til 30.4.2018.

Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom KS og forhandlingssammenslutningene om eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår.

Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår.

Lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, øvrige offentlige ansatte og andre sammenlignbare tariffområder legges til grunn for forhandlingene. En troverdig ramme for lønnsutviklingen i frontfaget i 2017 er også en del av grunnlaget.

Innenfor disse forutsetningene, legger partene til grunn at det i 2017 avsettes midler til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt. 4.2.1 (tidligere 4.A.1) på 0,9 % pr. 1.9.2017.

Dersom en av partene krever det, kan pensjon gjøres til forhandlingstema.

Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp Hovedtariffavtalen innen 14 – fjorten – dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 – fjorten – dagers varsel – med utløp tidligst 1. mai 2017.


IV Til Protokoll

Hovedtariffavtalen legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i hel stilling og at det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. De sentrale parter er gjennom «Heltidserklæringen» enige om at heltid er viktig for arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet i tjenesten, og anmoder partene lokalt i hver kommune om å arbeide for heltidskultur. Heltidskultur utvikles gjennom forankring, involvering, gode prosesser og kunnskap om hva heltid innebærer for den enkelte, for ledelse og for tjenesten. Partene sentralt har utarbeidet en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Det anbefales at veilederen tas i bruk for å sikre gode lokale prosesser.


Utregnet laveste årslønn for stillingsgruppen «Stillinger uten særskilt krav om utdanning», på 16-årstrinnet, skal av partene reguleres slik at den minst tilsvarer 75 % av gjennomsnittlig utregnet laveste årslønn på 16-års trinnet for stillingsgruppene (slik stillingsgruppene fremgår pr. 1.1.2018) i kapittel 4.


Stillingskode Fagarbeider med fagskoleutdanning, stk. 7718 og 7719, (uten og med særaldersgrense) brukes for fagarbeidere som har spesialisering innenfor eget fagfelt i tillegg til fagbrevet. Spesialiseringen må være av minst ett års varighet (60 fagskole­poeng) og være relevant for stillingen.

Hvem som skal plasseres i stillingskoden må vurderes ut fra innhold og krav til de enkelte stillinger. Plasseringen må skje etter en konkret lokal vurdering. Stillingskodene innføres fra 1.8.2017.


Partene er enige om å fortsette arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten, der dette er hensiktsmessig. Arbeidet skal, dersom det legges til rette for det, skje i samspill med staten.

Arbeidet i det partssammensatte pensjonsutvalget videreføres. Pensjonsutvalget skal etter behov initiere pensjonsutredninger av betydning for kommunal sektor og følge disse opp i utvalgsarbeidet.

Partene er enige om at følgende premisser skal legges til grunn for det videre arbeidet:

Fremtidig tjenestepensjonsordning i KS-området skal omfatte tjenestepensjon og AFP-ytelse, og blant annet bygge på livsvarige ytelser i en felles offentlig tjenestepensjon med overføringsavtale, som er bedre tilpasset folketrygden.

En fremtidig ordning bør blant annet bidra til å:

• gi gode insentiver til å stå i arbeid

• gi akseptable og forutsigbare kostnader

• gi kommuneansatte gode pensjoner tilpasset sektorens kjønns- og yrkesmønstre

• være et forutsigbart og enklere system

• bedre mobiliteten i arbeidsmarkedet

• ivareta kjønns- og aldersnøytralitet


Partene er gjennom KLP og Pensjonskontoret gjort oppmerksom på en utilsiktet konsekvens av arbeidsrettsdommen fra juni 2013 vedrørende uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense.

Partene er på denne bakgrunn enige om at pensjonsuttak fra deltidsstilling under 20 prosent stilling ikke skal utløse rett til alderspensjon for tidligere opptjent medlemstid i stillinger med høyere aldersgrense. Dette gjelder også ved samtidig opptjening i forskjellige pensjonsordninger som er omfattet av overføringsavtalen.


Styret for pensjonskontoret bør følge nøye med på situasjonen for uføre ved overgang til nye regler. Dette bør gjelde både de som er uføre på overgangstidspunktet, og nye uføretilfeller etter at nye regler er trådt i kraft.


I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige juridiske virksomheter, som kan innebære skifte av arbeidsgiver, skal kommunen/arbeidsgiver kartlegge konsekvensene for AFP- og pensjonsvilkår for berørte ansatte. Dette gjelder blant annet fremtidig reguleringspremie for berørte ansattes oppsatte rettigheter for arbeidsgiver, samt eventuelle individuelle tap av pensjonsrettigheter som følge av utmelding av tjenestepensjonsordningen og eventuelle tap av rett til AFP helt eller delvis.


De sentrale parter viser til arbeidsgivers ansvar for kompetanse, læring og utvikling, jf. HTA kap 3, pkt. 3.3. Ved kartlegging av ansattes kompetanse og analyse av kommunens / fylkeskommunens kompetansebehov, skal behovet for fagarbeidere og fag­arbeidere med relevant fagskoleutdanning også vektlegges.


Etter arbeidsmiljøloven § 14-4a har deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til økt stilling tilsvarende merarbeidet i denne perioden. Dersom det i tariffperioden gjøres endringer i denne lovbestemmelsen vil partene vurdere behovet for endringer i hovedtariffavtalen.


Med mindre annet avtales lokalt, gjelder fram til 30. april 2018 som et utgangspunkt en arbeidstid på musikk- og kulturskolen på 1300 timer. I denne tiden ligger et undervisningsomfang på inntil 741 klokketimer


Partene er enige om at det er en særlig utfordring å dekke opplæringsbehovet iht. introduksjonsloven, og at det ofte er behov for en annen forlegning av årsverket enn i grunnskolen/videregående opplæring. Det bes om at de lokale parter tar hensyn til dette særlige behovet ved eventuelle forhandlinger om arbeidsårets lengde.


Det vises til protokoll inngått 1. juli 2005. Reglene for arbeidstid på reiser gjeldende pr. 30. april 2004 videreføres frem til 30. april 2018.


Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er finansiert av midler fra lokale forhandlinger iht.tidligere HTA kap 4.A.1, nå HTA kap 4.2.1, skal lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne som innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges.


Med virkning fra 1.5.2016, endres merknaden om yrkesfaglærere i vedlegg 6. Det medfører at både yrkesfaglærere med fagbrev e.l., 2 års yrkesteori, 4 års yrkespraksis + PPU og yrkesfaglærere med fagbrev e.l., 4 års yrkespraksis og fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning (180 studiepoeng) innplasseres i st.kode 7962 Adjunkt.

Yrkesfaglærere som oppfyller ovennevnte kriterier, overføres til st.kode 7962 Adjunkt pr. 1.5.2016 og justeres opp til laveste utregnede årslønn. Er noen lønnsplassert over nytt nivå, overføres disse til ny stillingskode uten at dette får lønnsmessige konsekvenser. Deretter gis sentralt tillegg pr. 1.5.2016 i henhold til tabell.