Til dere som er berørt av streiken

Her finner dere svar på de vanligste spørsmålene når lærerne i skolene eller barnehagene streiker. Vi kommer til å fylle på med flere spørsmål og svar etterhvert som behovet melder seg.

Aller helst ville lærerne stått i klasserommene nå, men dessverre har vi ikke noe valg: Når lærerne får en lavere lønnsutvikling enn alle andre i kommunene og fylkene for sjette år på rad, er vi nødt til å sette ned foten.

Dessverre er det elevene som rammes av at arbeidsgiveren vår (KS) ikke verdsetter vår lange utdanning og brede kompetanse. Såkalt tredjepart vil alltid rammes når et tariffoppgjør ender med konflikt og streik. Dette er sterkt beklagelig, men vi gjør det vi kan for at konsekvensene skal bli så små som mulig for elevene og for deres pårørende.

Hvordan forholder foreldre og barn seg til at en barnehage/skole er tatt ut i streik? Skal de for eksempel møte opp som vanlig likevel?

Det avgjør arbeidsgiver (kommunen eller fylket).

Hva med klasser som skal på leirskole eller annen klassetur mens det er streik? Blir det gitt dispensasjon for dette?

De lokale konfliktutvalgene vurderer dispensasjonssøknader for å kunne gjennomføre leirskoleopphold. Erfaringen er at man viser romslighet i forbindelse med dette.

Vil skoler kunne holde jobbintervju, og vil lærere i streik kunne møte på disse?

Arbeidsgiver skal være tilbakeholden med å gjennomføre prosesser hvor det er forutsatt medvirkning fra tillitsvalgte. Dette gjelder også tilsettingsprosesser. Hvis arbeidsgiver likevel gjennomfører tilsettingsintervjuer, vil ikke vi fraråde medlemmet å møte.

Kan streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i grunnskolen ved muntlig eksamen?

Streikende medlemmer som har inngått avtale med kommunen om å være sensor, skal ikke utføre sensoroppdraget.

Kan ikke-streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i grunnskolen?

Ikke-streikende medlemmer skal gjennomføre sensoroppdrag i henhold til de avtaler som er inngått. Det har ingen betydning hvem avtalen er inngått med. Dette kan også innebære at de utfører sensoroppdrag på skoler hvor deler av undervisningspersonalet er tatt ut i streik?

Kan streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i videregående skole?

Streikende medlemmer som har inngått avtale med fylkeskommunen om å være sensor, ved sentralt gitt eksamen med lokal sensur, regional/lokal eksamen, lokal sensur og/eller ved muntlig eksamen skal ikke utføre sensoroppdraget. Avtale om å være sensor ved skriftlig eksamen med sentral sensur skal gjennomføres.

Kan ikke-streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i videregående skole?

Ikke-streikende medlemmer skal gjennomføre sensoroppdrag i henhold til de avtaler som de har inngått. Det har ingen betydning hvem avtalen er inngått med. Dette kan også innebære at de utfører sensoroppdrag på skoler hvor deler av undervisningspersonalet er tatt ut i streik. Dersom elever ikke får eksamenskarakter er det departementet som tar stilling til om de skal få vitnemål basert på standpunktkarakterer.