Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret.

Pensjonsforum består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner.

I forumet presenteres og diskuteres aktuelle temaer om pensjon.

På Pensjonsforums nettsted kan du finne alle foredrag som holdes i Pensjonsforum.

Rapport om ny offentlig pensjon

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) offentliggjorde 18. desember 2015 utredningen om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor - Presentasjonene på møtet i Pensjonsforum den 18. desember 2015