Fagord

Ord og uttrykk om pensjon

Når man snakker om pensjon, brukes det mange fagord.

De fleste av Utdanningsforbundets medlemmer har sin pensjon i Statens pensjonskasse.

Statens pensjonskasse har laget en oversikt over de vanligste ord og uttrykkene innenfor pensjon.

Ord og uttrykk om pensjon 

Ordliste pensjon

Finans Norge har sammen med Språkrådet utarbeidet et enklere pensjonsspråk.

Finans Norges pensjonsordliste