Uravstemning om ny offentlig tjenestepensjon er avsluttet

Her kunne medlemmer i kommuner, fylkeskommuner, staten og helseforetak stemme over avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Uravstemningen er nå avsluttet.

Uravstemningen skal gjennomføres elektronisk. Nå er det du som medlem som skal være med å bestemme om resultatet skal aksepteres eller forkastes.

Sett deg godt inn i uravstemningsdokumentet. Ta gjerne kontakt med klubbleder og andre medlemmer på arbeidsplassen for å drøfte resultatet før du avgir stemme.

Ved uravstemning får medlemmene anledning til å si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet. Stem ja dersom du mener vi skal akseptere avtalen. Stem nei dersom du mener vi ikke skal akseptere avtalen.

Vi anbefaler at du i forkant har satt deg inn i forslaget til avtale om ny tjenestepensjon. 

Uravstemningsdokument

Her er uravstemningsdokumentet

Siste frist for å delta i uravstemningen var 15. mai.

Her kan du lese spørsmål og svar om oppgjøret

Her er protokollen

Her finner du mer om pensjon

Hvem kan stemme?

Alle medlemmer i Utdanningsforbundet som jobber i kommuner, fylkeskommuner, staten og helseforetak har rett til å stemme. Medlemmer som er i permisjon, har rett til å stemme. Pensjonister stemmer ikke.

Utdanningsforbundet har nesten 105.000 medlemmer i disse områdene.

SMS og e-post til alle

Medlemmene (de stemmeberettigede) får en e-post og en SMS på mobil med informasjon om rutiner for uravstemming. Begge sendingene inneholder medlemsnummer og pinkode til bruk ved innlogging for avstemning på nettet. I tillegg følger en lenke til denne siden, udf.no/uravstemning2018.

Informasjonen sendes både på SMS og på e-post, slik at vi er sikre på å nå flest mulig.

Praktiske spørsmål 

Spørsmål om innlogging og stemmegiving kan rettes til:
E-post: medlem@udf.no
Telefon: 24142000 – tast 3. Åpningstid: 09.00-15.00.
SMS med informasjon sendes ut 24. april på formiddagen. Utsendelsen tar anslagsvis fem til seks timer. Tilsvarende informasjon sendes på e-post samme dag.

Øvrige spørsmål om pensjon kan rettes til ditt lokallag.

Frist for å stemme

Medlemmene kan stemme fra 24. april etter at de har mottatt PIN-koden. Fristen for å avgi stemme er 15. mai klokken 16.00.