Har du fått brev fra Statens pensjonskasse om etteroppgjør for 2016?

Dersom du har gradert uførepensjon, kan du i noen tilfeller få endret inntektsgrensen.

Statens pensjonskasse foretar i disse dager etteroppgjør for uførepensjon for 2016.

Dersom du har inntekt ved siden av uførepensjonen, vil pensjonskassen hvert år sammenholde skattbar inntekt med inntektsgrensen som er fastsatt for deg. Hvis du har tjent mer enn dette, vil du få et krav om tilbakebetaling.

Du kan lese mer om etteroppgjør for uførepensjon her.

Dersom du har gradert uførepensjon, kan du i noen tilfeller få endret inntektsgrensen. Søknadsfristen for endring av inntektsgrense for 2016 er 31. desember 2017.

Du kan lese mer om endring av inntektsgrensen her