Virke

Lønnsoppgjøret 2018

Per 1. februar 2018 har Utdanningsforbundet 1600 medlemmer på tariffområdet Virke. Det ble gjennomført hovedavtaleforhandlinger 21. juni. Resultatet er at avtalen ble prolongert (forlenget). Se protokoll her. De ordinære tarifforhandlingene blir gjennomført 5. og 6. september. (Opprinnelig var 7. september også satt av til forhandlinger).

Nyheter om Virke

Om Virke

Hovedorganisasjonen Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenesteytende næringer i Norge. I tillegg er det en egen seksjon i Virke for virksomheter som tradisjonelt var offentlig drevet. Disse danner nå HUK- seksjonen i Virke som står for Helse, Utdanning og Kultur og har også med frivillighet.

Hovedorganisasjonen Virke het tidligere HSH. Virke har rundt 700 medlemsvirksomheter innen seksjonen Helse, Utdanning og Kultur (HUK).

Utdanningsforbundet har rundt 1600 medlemmer innen HUK-seksjonen i Hovedorganisasjonen Virke. De fleste jobber i private skoler og barnehager, og er omfattet av landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for barnehage. Det er totalt syv Landsoverenskomster i Virke og Utdanningsforbundet er part i alle. Utdanningsforbundet er selvstendig part i avtalene, men forhandler gjennom Unio.