Spekter

Nyheter Spekter

Om tariffområdet Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter. Spekter er inndelt i tretten forhandlingsområder og Utdanningsforbundet har om lag 1000 medlemmer fordelt på fire av områdene.

 

  • Område 4 - Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, som omfatter våre medlemmer i studentsamskipnadene i Oslo og Akershus, Stavanger og vestlandet.
  • Område 10 - Helseforetakene.
  • Område 12 – Helse, omsorg og oppvekst, som omfatter våre medlemmer i Norlandiabarnehagene, Akasiabarnehagene og Valnesfjord helsesportsenter.
  • Område 13 – Sykehus med driftsavtaler, som omfatter våre medlemmer ved Lovisenberg sykehus.


Alle områdene er omfattet av en sentral avtale (A-del) og en lokal avtale (B-del). Område 10 og 13 er i tillegg omfattet av en A1 og A2-avtale.