Spekter

Om tariffområdet Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter. Spekter er inndelt i tretten forhandlingsområder og Utdanningsforbundet har i overkant av 1100 medlemmer fordelt på fem av områdene.

  • Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, som omfatter våre medlemmer i studentsamskipnadene. (SiO - Studentsamskipnaden i Oslo, SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger, Sammen - Studentsamskipnaden Vestlandet, SSN - Studentsamskipnaden Sørøst-Norge) 
  • Område 10: Helseforetakene med sykehusdrift

  • Område 11: Øvrige helseforetak (Helseplattformen, Helse Nord RHF, Helse Vest IKT AS) 

  • Område 12 – Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst (Norlandia Barnehagene, Akasia Barnehage, Lovisenberg barnehage og Valnesfjord helsesportsenter).

  • Område 13 – Sykehus med driftsavtaler, som omfatter våre medlemmer ved Lovisenberg sykehus.

I tillegg har vi medlemmer som ikke er områdeplassert i overenskomsten.

Alle områdene er omfattet av en sentral avtale (A-del) og en lokal avtale (B-del). Område 10, 11 og 13 er i tillegg omfattet av en A1 og A2-avtale.

Nyheter Spekter