PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Finn din lønn i PBL

Lønnskalkulator

Minstelønnssatser pr 01.05.2018

Resultat

Lønnsoppgjøret 2018

Per 1. februar har Utdanningsforbundet 6600 medlemmer med tariffavtale i PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Forhandlingene i PBL-området foregikk 28. og 29. august i Oslo. Partene ble enige om å ta en pause og møtte igjen til videre forhandlinger 10. september. Det endte med enighet. Se protokoll under.

Protokoll forhandlinger

Nyheter PBL

Om PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Rundt 1750 private barnehager i Norge med rundt 25 000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 6300 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL. Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP). 

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.