Oslo kommune

Ansatt i barnehage eller skole i Oslo? Finn din lønn her:

Lønnskalkulator

Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna.

Resultat

Barnehagestyrer eller skoleleder i Oslo? Finn din lønn her:

Lønnskalkulator

Alle barnehagestyrere er flyttet ett lønnsrammealternativ opp. Alternativ 3 skal nå være den lavest mulige innplasseringen. Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna.

Resultat

Lønnsoppgjøret 2018

Per 1. februar 2018 har Utdanningsforbundet 8200 medlemmer i tariffområdet Oslo kommune. Forhandlingene startet 11. april. Partene kom til enighet natt til 1. mai. Uravstemningen hadde frist tirsdag 12. juni.

Protokoll fra forhandlingene

Se krav nr. 1 fra Unio Oslo kommune her

Se krav nr. 2 fra Unio Oslo kommune her

Se krav nr. 3 fra Unio Oslo kommune her

Se tilbud nr. 1 fra Oslo kommune her

Se tilbud nr. 2 fra Oslo kommune her

Uravstemningen

Nyheter

Mer om tariffområdet Oslo kommune

Oslo kommune er en arbeidsgiver og et eget tariffområde. Oslo er den eneste kommunen i Norge som ikke er medlem av KS arbeidsgiverorganisasjon.

Utdanningsforbundet har over 8000 medlemmer i tariffområdet Oslo kommune, som omfattes i 15 bydeler og etater, spesielt Utdanningsetaten hvor lærere i skoleverket har sin virksomhet.

De største medlemsgruppene i tariffområdet Oslo kommune er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere.  I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatte i PP-tjenesten og i ulike administrasjoner i Oslo kommune.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særbestemmelser gjennom hovedorganisasjonen Unio Oslo kommune. I Oslo kommune er det inngått en rekke avtaler som regulerer blant annet arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særbestemmelser som (kun) er mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune.