KS (kommunesektoren)

Finn din lønn i KS

Lønnskalkulator

Resultat

Lønnsoppgjøret 2018

KS er det største tariffområdet i Utdanningsforbundet og Unio. Per 1. februar 2018 har Utdanningsforbundet 93.500 medlemmer i KS-området. Forhandlingene startet 11. april. Partene kom til enighet natt til 1. mai. Uravstemningen ble avsluttet 5. juni.

Unio kommune krav nr. 1

KS tilbud nr. 1

Unio kommune krav nr. 2

Unio kommune krav nr. 3

Protokoll hovedtariffoppgjøret 2018

Vedlegg til protokoll hovedtariffoppgjøret 2018

Uravstemningen

Nyheter KS

Mer om tariffområdet KS

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune. KS er også kommunenes interesseorganisasjon som formidler medlemmenes behov og påvirker statlige rammebetingelser.

Utdanningsforbundet har godt over 90.000 medlemmer i tariffområdet KS, som omfatter alle kommuner og fylkeskommuner foruten Oslo. De største medlemsgruppene er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere. I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatt i PP-tjenesten og i administrasjonen i fylkeskommunene og kommunene.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særavtaler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KS-området.I KS er det inngått en rekke avtaler som regulerer bl.a. arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særavtaler, de kan være generelle (gjelder alle i KS) eller forbundsvise (mellom KS og enkeltforbund), se for øvrig lenkene under.