KS (kommunesektoren)

Nyheter KS

Lønnskalkulator for KS-området

Lønnskalkulator KS

Resultatet fra forhandlingene høsten 2020 ble ikke godkjent av sentralstyret i Utdanningsforbundet og går derfor nå til mekling. Resultatet er derfor ikke gjort gjeldende. Denne kalkulatoren viser laveste utregnede årslønn (minstelønn) gjeldende fra 01.07.2019.

Resultat

Om tariffområdet KS

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune. KS er også kommunenes interesseorganisasjon som formidler medlemmenes behov og påvirker statlige rammebetingelser.

Utdanningsforbundet har godt over 90.000 medlemmer i tariffområdet KS, som omfatter alle kommuner og fylkeskommuner foruten Oslo. De største medlemsgruppene er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere. I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatt i PP-tjenesten og i administrasjonen i fylkeskommunene og kommunene.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særavtaler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KS-området.I KS er det inngått en rekke avtaler som regulerer bl.a. arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særavtaler, de kan være generelle (gjelder alle i KS) eller forbundsvise (mellom KS og enkeltforbund), se for øvrig lenkene under.