KA - arbeidsgiverorg. for kirkelige virksomheter

Lønnsoppgjøret 2018

Per 1. februar har Utdanningsforbundet 200 medlemmer på tariffområdet Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). Forhandlingsstart var 11. juni.

Brudd i forhandlingene 29. juni.

Meklingsfrist er 18. september

Resultat fra mekling finner du her

KAs siste tilbud nr 5 finner du her

Nyheter om tariffområdet KA

Om Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA)

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring. Det er i dag 22 arbeidstakerorganisasjoner som har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale. Den største av disse er Den norske kirke.

Hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtalene bygger på avtaleverket i KS-området, men det er gjort redaksjonelle og materielle endringer slik at avtalene er tilpasset kirkelig sektor. Eventuelle lokale forhandlinger avtales i de sentrale forhandlingene (ikke nødvendigvis likt som i KS).

Utdanningsforbundet har rundt 200 medlemmer i dette tariffområdet. Ca halvparten er medlemmer i KAs barnehager. 

Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KA-området.