FUS/Trygge Barnehager

Lønnsoppgjøret 2018

Per 1. februar har Utdanningsforbundet 850 medlemmer på tariffområdet FUS. Forhandlingsstart er 11. september. Forhandlinger er flyttet til 13. september.

Forhandlingene i FUS ble gjennomført 13. september. Her er protokollen.  

Aktuelt fra FUS

FUS er en privat barnehagekjede med ca 170 barnehager i hele Norge. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager. Den enkelte barnehage er organisert som et eget AS og står selv ansvarlig for driften og eier eiendommen. 

Utdanningsforbundet og FUS har en hovedavtale og hovedtariffavtale. Hovedtariffavtalen bygger i stor grad på hovedtariffavtalen i tariffområdet PBL. Delta og Fagforbundet har likelydende avtaler. Avtalen gjelder i alle barnehagene i FUS. 

Avtalene inneholder bestemmelser om blant annet:

  • medbestemmelse
  • lønn
  • pensjon
  • arbeidstid
  • andre arbeidsvilkår

Utdanningsforbundet har rundt 800 medlemmer i FUS.