Desse stør barnehagestreiken

Utdanningsforbundet har vore i streik i tariffområdet PBL (Private Barnehagers Landsforbund) sidan 17. oktober. Her finn du ein oversikt over støtteerklæringar som kjem inn frå fleire hald.

På vegne av dei streikande takkar Utdanningsforbundet for støtteerklæringar frå andre arbeidstakarorganisasjonar og grupper! 

Under ser du lista over alle som stør streiken. Den vert oppdatert fortløpande.

Lista vert oppdatert fortløpande.

Utvalde støtteerklæringar

Her kan du lese utdrag frå utvalde støtteerklæringar til streiken.

-----

Unio

Les heile saken her.

Unio støtter streiken i privatbarnehagene.

Etter gjentatte ganger å ha bli lovet Avtalefestet pensjon som alle andre ansatte i barnehagesektoren har, satte Utdanningsforbundet foten ned.

– Jeg har forståelse for barnehageansattes krav om en pensjon på linje med det som er vanlig i offentlige og andre, private barnehager, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

-----

Lederne

Les heile erklæringa her.

De streikende organisasjonene opplever at PBL løper fra løfter som er gitt om å innføre en livsvarig AFP. Lederne er enige med de streikende organisasjonene om at dette er en konflikt PBL må ta det fulle ansvaret for. At PBL mener en slik ordning blir for kostbar når andre private barnehager har en slik ordning, fremstår som et svakt argument. Dersom PBL mener de økonomiske rammene for private barnehager ikke er bærekraftig får de ta dette med regjeringen. Det kan ikke være slik at de ansatte i PBL barnehager skal være pensjonstapere.

– Lederne står sammen med PBL i at rammevilkårene for private barnehager skal likestilles de offentlige, men den kampen er mot regjeringen, ikke de ansatte, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

-----

Akademikerforbundet

Les saken her.

Akademikerforbundet støtter streiken blant barnehageansatte sier forbundsleder Alfred Sørbø, som viser til Utdanningsforbundets krav om en anstendig pensjon også for ansatte i PBL-området.

Etter gjentatte ganger å ha bli lovet AFP (avtalefestet pensjon), som alle andre ansatte i barnehagesektoren har, satte Utdanningsforbundet foten ned. Utdanningsforbundet krevde en anstendig pensjon også for ansatte i PBL-området. Hvis ikke tidligere løfter innfris, vil de som jobber i PBL-virksomhetene tape titusener av kroner når de blir pensjonister og skal leve av pensjonen.

-----

FO

Støtteerklæring til de streikende barnehagearbeiderne i Utdanningsforbundet

FO støtter Utdanningsforbundet og de streikende barnehagearbeiderne i kampen for å få en livsvarig Avtalefestet pensjon (AFP), slik kommunale og andre private barnehager som ikke er tilsluttet Private barnehagers landsforbund (PBL) har.

Alle ansatte i PBL skulle ifølge tidligere protokoller meldes inn i Fellesordningen for AFP senest fra 1. januar 2023. Nå vil ikke PBL holde dette løftet. For hvert år innføringen av Fellesordningen med livsvarig AFP utsettes, vil stadig flere ansatte miste rettigheter til denne ordningen for alltid. FO mener dette avtalebruddet ikke er holdbart, og støtter Utdanningsforbundet og de andre fagforeningene i streiken.

De private barnehagene er på lik linje med kommunale og andre private barnehager finansiert av offentlige tilskudd. Tilskuddene skal også dekke pensjoner. Ansatte i barnehager organisert i PBL må derfor sikres livsvarig AFP på lik linje med ansatte i andre barnehager

Med vennlig hilsen
Mimmi Kvisvik
Forbundsleder

-----

Ergoterapeutene

Støtte til Utdanningsforbundets streik i PBL-området

Norsk Ergoterapeutforbund vil med dette uttrykke vår støtte til Utdanningsforbundet og streiken i tariffområdet Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Vi har stor forståelse for barnehageansattes krav om en pensjon på linje med det som er vanlig i offentlige og andre, private barnehager.

Når Utdanningsforbundet og PBL gjennom flere lønnsoppgjør har vært enige om at en ny AFP-ordning skulle på plass i PBL senest fra 1. januar 2023, er det viktig for både tilliten mellom partene, og for tilliten til forhandlingsinstituttet at slike avtaler blir implementert.

Vi ønsker Utdanningsforbundet lykke til med streiken.

Med vennlig hilsen
Tove Holst Skyer
forbundsleder

-----

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund uttrykker med dette sin støtte til Utdanningsforbundet og streiken i tariffområdet PBL. De barnehageansattes krav om en pensjon på lik linje med det som er vanlig i offentlige og i andre private barnehager, er et krav vi har forståelse for. NFF ønsker lykke til med streiken.

-----

Kvinner på Tvers

Kvinner på Tvers støtter de streikende i konflikten med Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

  • Å rasere pensjonen til en stor gruppe arbeidstakere er uakseptabelt.
  • Ansvaret for å løse dette ligger hos arbeidsgiver.
  • Stå på, denne kampen vinner dere!

Vennlig hilsen arbidsgruppa til Kvinner på Tvers

Samling av kvinner foran podium med slagord på veggen. Foto.

En kort forklaring om pensjon i PBL