Hvordan løse disse situasjonene?

Idet eleven Tom passerer lærer Mina, tar han tak rundt livet hennes og løfter henne ut av klasserommet. Han setter henne varsomt ned utenfor og går videre. Hva hadde du gjort?

Tom

Tom går i andre klasse på videregående skole, han har tilrettelagt opplæring, men følger en ordinær klasse. Faglig sett mestrer han å følge med til tross for at læreren hans Mina vet han har det vanskelig hjemme i perioder. Mina vet at han ofte må sørge for å kle på og følge lillesøsteren i barnehagen, fordi moren deres ikke er i stand til å ta ansvaret for omsorgen hjemme.

Tirsdag morgen kommer Tom en halv time for sent. Hele kroppen hans signaliserer uro, han buldrer inn i klasserommet. Skubber til et par av medelevene på vei for å finne plassen sin. Han slenger seg ned på stolen med beina på pulten.

Mina ønsker han velkommen og håper situasjonen roer seg. Det gjør den ikke. Medelevene ser irriterte ut. En ber han roe seg ned, så de kan få levert oppgaven de holder på å sluttføre.

Mina fullfører opplegget sitt, men følger Tom spesielt. Det ringer ut. Idet Tom passerer Mina, tar han tak rundt livet hennes og løfter henne ut av klasserommet. Mina rekker ikke å reagere å si noe før Tom setter henne varsomt ned igjen i gangen utenfor klasserommet og forsvinner sammen med de andre ut i friminuttet.

Hun kjenner angsten prikke, tenk om han hadde hatt en kniv?

Hva gjør du?

  1. Som involvert lærer?
  2. Som leder?
  3. Som tillitsvalgt?

Stine

Stine er fem år. Hun kommer uflidd, ofte med bustete hår og flekkete tøy i barnehagen. Det er far som pleier å bringe og hente henne. Far virker omsorgsfull og samarbeider godt med de voksne i barnehagen. Men han er tydelig sliten.
De siste ukene har Stine vært mye sint, sint på andre barna, sint på de voksne og sist når pappa kommer for å hente henne.

Trude er pedagogisk leder, hun har vært i dialog med kollegaene for å diskutere hvordan situasjonen kan håndteres. I utetiden skjer det en uhendig episode igjen. Stine slår først en av vennene sine hardt i hodet med en spade. Ellen, en assistent løper til for å roe situasjonen, da slår Stine igjen, hun treffer øyet til Ellen, det er åpenbart smertefullt, tårene triller. 

Den ettermiddagen brister det for Stines pappa. Han skjeller ut personalet, han legger ikke skjul på at han forventer at de som profesjonelle skal takle en sint og frustrert femåring.

Hva gjør du?

  1. Som involvert lærer?
  2. Som leder?
  3. Som tillitsvalgt?