Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Derfor er arbeidsmiljøet viktig

Et godt arbeidsmiljø er viktig for lærernes trivsel, trygghet og mulighet til å gi barn og elever gode vilkår for utvikling og læring. Så hva legger vi i et godt arbeidsmiljø?

Likestilling og diskriminering

Dersom et diskrimineringsgrunnlag (for eksempel alder, etnisitet eller kjønn) er årsaken til at du ikke får en jobb, vil dette kunne være i strid med diskrimineringslovgivningen.

Aktuelt om om arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering