Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Derfor er arbeidsmiljøet viktig

Et godt arbeidsmiljø er viktig for lærernes trivsel, trygghet og mulighet til å gi barn og elever gode vilkår for utvikling og læring. Så hva legger vi i et godt arbeidsmiljø?

Likestilling og diskriminering

Dersom et diskrimineringsgrunnlag (for eksempel alder, etnisitet eller kjønn) er årsaken til at du ikke får en jobb, vil dette kunne være i strid med diskrimineringslovgivningen.

Vold og trusler på jobben

Den enkelte arbeidstaker har krav på en trygg arbeidshverdag. Et trygt arbeidsmiljø er også avgjørende for at lærere og ledere skal ha mulighet til å skape gode leke- og læringsmiljøer for barn og unge.

Aktuelt om arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering