Barn og unge med utfordrende atferd

Forsker og forfatter Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret presenterer ulike perspektiver knyttet til barn og unge med adferd som utfordrer.

Barn og unge med utfordrende atferd

Han tar opp spørsmålene:

  • Hva kjennetegner slike utfordringer i skolen?
  • Hvilken voksenrolle er den beste i møte med slike utfordringer?
  • Hva kjennetegner den gruppen med de mest alvorlige adferdsvanskene?

Presentasjonen er fra Utdanningsforbundets forskningskafe; en arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaringer og faglig kunnskap.