Vold og trusler på jobben

Blir du utsatt for vold og trusler på jobb?

Den enkelte arbeidstaker har krav på en trygg arbeidshverdag. Et trygt arbeidsmiljø er også avgjørende for at lærere og ledere skal ha mulighet til å skape gode leke- og læringsmiljøer for barn og unge. Derfor kreves det at lærere og ledere har gode rutiner og handler, når slike situasjoner oppstår. Utdanningsforbundet vil på denne nettsiden gi hjelp og råd til hvordan lærere og ledere kan jobbe med denne tematikken.