Trakassering

Det angår oss alle

Kva er seksuell trakassering?

Mange er usikre på kva som er seksuell trakassering. Den som opplever seg trakassert er den som avgjer om handlinga er trakasserande

Trakassert på jobb - Kva gjer eg?

Det er viktig å seie ifrå til nokon som kan gjere noko med problemet.

Lærerprofesjonens etiske ansvar

Som profesjon er vi juridisk og etisk forpliktet til å sikre et trygt arbeidsmiljø og læringsmiljø for ansatte, barn, unge og voksne.