Slik blir du barnehagelærer

Hva kreves for å bli barnehagelærer, hvordan kan assistenter bli barnehagelærere og hvem godkjenner studier fra utlandet?

For å bli kvalifisert som barnehagelærer må du gjennomføre et treårig studium som fører frem til bachelorgrad i barnehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanningen er en pedagogisk utdanning for barnehage, med krav til læringsutbytte og praksisopplæring. Målet er tilby en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som også er attraktiv, innovativ og krevende, og som har høy kvalitet. Barnehagelærerutdanning blir gitt på til sammen 18 høgskoler/universitet. 

For å komme inn på barnehagelærerstudiet kreves det generell studiekompetanse. I tillegg må man fremlegge politiattest.

Informasjon om hvor du kan studere til barnehagelærer og opptakskravene til utdanningen finnes på nettsidene til Samordna opptak.

Samordna opptak

Utdanningen kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage. Den gir deg en allsidig kompetanse og kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø, samt innsikt i og erfaring med de oppgavene barnehagelærere er gitt i barnehageloven med forskrifter, inkludert rammeplan for barnehagens ansvar og oppgaver.

Utdanningen kvalifiserer også for arbeid med barn på tilsvarende utviklingstrinn i andre institusjoner.

Fullført studium kvalifiserer til opptak til ulike masterløp innen barnehagevitenskap, spesialpedagogikk og ledelse. 


Studiet er inndelt i seks kunnskapsområder, samt fordypning og bacheloroppgave.

Pedagogikk er et sentralt og sammenbindende fag som inngår i alle kunnskapsområdene.

I kunnskapsområdene lærer du om:

  • Barns lek, læring og utvikling
  • Natur, helse og bevegelse
  • Samfunn, etikk og livssyn
  • Språk og matematikk
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Ledelse og samarbeid

Erfarne assistenter kan få opptak til barnehagelærerstudiet på bakgrunn av realkompetansevurdering. Det finnes både deltidsstudier og arbeidsplassbaserte studieløp. Arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning er tilrettelagt for ansatte fagarbeidere og assistenter i barnehager. Utdanningen er en deltidsutdanning over 4 år.


Har du en barnehagelærerutdanning fra utlandet er det NOKUT som vurderer om den kan sidestilles med norsk barnehagelærerutdanning.

Søknadsskjema til NOKUT


Med ett års videreutdanning rettet mot undervisning på barnetrinnet, kan barnehagelærere tilsettes for arbeid på hele småskoletrinnet i grunnskolen. Også ett års spesialpedagogisk videreutdanning eller spesialpedagogisk fordypning i studiet kvalifiserer for arbeid i småskolen, dersom hovedoppgaven er spesialundervisning eller behovet til elevene gjør at slik utdanning er ønskelig.