Venner på Facebook?

Ole arbeider i videregående skole, og har nylig oppdaget at flere av hans kolleger er venner med sine elever på Facebook. Han klarer ikke helt å bestemme seg for hva han mener om dette, men kjenner at han ikke synes det er helt greit.

Ole arbeider i videregående skole, og har nylig oppdaget at flere av hans kolleger er venner med sine elever på Facebook. Han klarer ikke helt å bestemme seg for hva han mener om dette, men kjenner at han ikke synes det er helt greit. Ole har derfor ved et par anledninger tatt opp tematikken med en del av kollegene. Han har snakket med både de som har og de som ikke har elever som venner på Facebook.

Det blir tydelig for Ole at det er store uenigheter blant kollegene når det gjelder holdninger til det å ha kontakt med elevene på Facebook. Grensene for hva som er greit og hva som ikke er greit er helt klart veldig individuelle.

Ole syns det er ubehagelig å vite at det er så store forskjeller blant lærerne når det gjelder syn på egen rolle som profesjonelle yrkesutøvere i møte med elevene. Han har behov for å gjøre noe med det.

Spørsmål til diskusjon:

  • Hva tenker du Ole burde gjøre i denne situasjonen?
  • Bør det være opp til den enkelte lærer å avgjøre hvordan kontakten med elever gjennom sosiale medier bør være?
  • Bør læreres bruk av Facebook på en eller annen måte reguleres?

Hva mener du?

Venner på Facebook (pdf)