Ny som lærer

Arbeidstidsavtale

Gratulerer med ny jobb! Du har nylig inngått en avtale med arbeidsgiver, men hva innebærer en slik avtale?

fagforeningsfaner foran stortinget, hovedsakelig fra Utdanningsforbundet

Grunnleggende om å organisere seg

Som enkeltarbeidstaker står du alene i forholdet til arbeidsgiver, men i Utdanningsforbundet står vi samlet.