Ny i arbeidslivet

To unge lærere som snakker og forklarer noe rundt et bord sammen med sin leder

Praktisk informasjon til nyutdannede