Vervebesøk i barnehagen – et planleggingsdokument for fylkes- og lokallag

Brosjyren skal redusere terskelen til å dra på besøk i barnehager.

Å besøke arbeidsplasser kan kreve litt forarbeid. Her får du hjelp til å redusere arbeidsmengden og til å gi deg en rød tråd i planleggingsarbeidet.

Det er viktig å tenkte didaktisk for å strukturere planleggingsarbeidet. Dokumentet gir derfor forslag på mål, målgruppe, rammer, arbeidsmåter og innhold. Samtidig oppfordrer den til å logge besøkene for å muliggjøre en evaluering.

Dersom du er arbeidsplasstillitsvalgt kan du vise til dette dokumentet og invitere fylkes- og lokallaget ditt til å komme på besøk!

Vervebesøk er viktig for å skape engasjement og på den måte både engasjere til medlemskap og til å engasjere tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Eksempel på arbeid med vervebesøk

For å unngå å legge føringer har dokumentet lite eksempler. Men her har du et utdrag fra eksempler og erfaringer som ligger på vervesiden på Min side:

  • UDF Hordaland lyste ut en prosjektstilling med mål om å øke medlemstallet og synligheten av organisasjonen. Prosjektet innebar et forprosjekt i 2014 for å finne ut hvor ekstra innsats var nødvendig og hvor de skulle begynne. I 2015 starter prosjektet for fullt hvor de skal reise rundt å besøke i hovedsak private barnehager.
  • Flere fylkes- og lokallag har egne verveteam som finner ut hvilke utfordringer de har og hvor det er mest nyttig å iverksette ekstra innsats gjennom blant annet vervebesøk. Dokumentet Vervebesøk i barnehagen kan blir brukt for å lage handlingsplaner, og på vervesiden på Min side finner dere eksempler på årshjul som er blitt utviklet av slike verveteam.
  • Verveteamet i Bergen melder om at de stadig er på tilbudssiden. De sier klart i fra til arbeidsplassen om når de ønsker å komme. Det er veldig ulikt hvordan de blir møtt, men det blir uansett en liten oppvekkelse for arbeidsplassen. Det hender også at de dukker opp uanmeldt.
  • Erfaring viser at det blir flere henvendelser fra de arbeidsplassene hvor de har vært på besøk. Det betyr økt engasjement og aktivitet i klubben og på arbeidsplassen. Særlig nyttig var det å besøke de klubbene som er lite aktive.