Vervebrosjyre med verveark

Utdanningsforbundets vervebrosjyre retter seg mot alle våre medlemsgrupper. Vervearkene, som kan flettes inn i brosjyren, er rettet mot ulike grupper av medlemmer.

Utdanningsforbundets vervebrosjyre er ment som et verktøy både til å verve nye medlemmer og beholde eksisterende medlemmer. Brosjyren skal synliggjøre Utdanningsforbundet som organisasjon og det arbeidet vi gjør for medlemmene.

Vi håper brosjyren vil være nyttig i vervearbeidet spesielt ved starten av et nytt arbeidsår da mange nyutdannete begynner i ny jobb og mange skifter arbeidsplass. 

Brosjyren kan brukes på mange måter og i ulike sammenheng – for eksempel på høstenes første klubbmøte og på større arrangement i regi av fylkeslagene inkludert verving på høgskoler og universitet i samarbeid med PS.

Vervearkene er rettet mot ulike grupper av medlemmer, for å vise hvordan Utdanningsforbundet jobber for disse gruppene. Arkene fungerer sammen med Utdanningsforbundets vervebrosjyre. Se hvilke verveark som er tilgjengelig per dags dato: