3:3 liste (tre-punkt-tre liste)

Brosjyren er ment å være en "icebreaker" for tillitsvalgte til å kunne snakke om medlemskap, styrke engasjement og vise seg fram som tillitsvalgt.

tre punkt tre liste.pdf

Slik kan brosjyren brukes:

  • Du deler ut brosjyren til medlemmer for å få en oversikt over hva som er verdt å kjempe for å beholde og endre.
  • Både når du deler ut brosjyren og når du innhenter den er den en icebreaker til å snakke om medlemskapet, hvorfor en er medlem, og hva en kan engasjere seg i. 
  • Ved å dele den ut personlig får du samtidig fortalt hvem du er og at du gjør dette som tillitsvalgt på arbeidsplassen. 
  • Du kan også dele den ut til de som ikke er medlemmer for å invitere dem til å si sin mening og til å prøve å delta på et klubbmøte. Men du legger selvfølgelig mer vekt på medlemmenes tilbakemelding.