Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rågiveren – en nøkkelperson

Denne brosjyren beskriver rådgivningstjenesten i skolen, viktigheten av den, hva som kreves av en god rådgivningstjeneste, og Utdanningsforbundets politikk på området.

Rådgiveren – en nøkkelperson

En god rådgivning i skolen bidrar til at elevene får:

  • bedre muligheter til å realisere egne evner og anlegg
  • et sikrere utdannings- og yrkesvalg
  • mindre frafall og forsinkelser i utdanningsløpet

 Utdanningsforbundets politikk

«Utdanningsforbundet mener det er avgjørende at rådgivningstjenesten er forankret i skolen. Det er også nødvendig med en økning og sikring av ressursene for å få til den ønskede styrkingen av rådgivningstjenesten.»
Utdanningsforbundets uttalelse til St. meld. nr.16 (2006–2007)