Få med de unge

Valg av nye tillitsvalgte

Utdanningsforbundet har mange engasjerte og kompetente tillitsvalgte, men vi mangler flere unge tillitsvalgte.
Unge og engasjerte tillitsvalgte kan bidra til verve og engasjere flere unge medlemmer.

Medlemmer og tililtsvalgte som er under 36 år:

  • 16 % av medlemmene (yrkesaktive*).
  • 24 % av arbeidsplasstillitsvalgte.
  • 9 % av lokallagslederne.
  • 7 % av de hovedtillitsvalgte i kommunene.
  • 3 % av de tillitsvalgte i fylkesstyrene.
  • 3 % av de hovedtillitsvalgte i fylkene.
  • 1 av 13 sentralstyremedlemmer.

Kilde: Medlemsregisteret 10.03.2015


Sammenliknet med 2012 er det færre unge tillitsvalgte i år.

Det er vår jobb å få flere unge til å ta utfordringen!

Fornyelse og mangfold


Valgkomiteene gjør et viktig og ansvarsfullt arbeid for å sikre
kontinuitet, bredde og fornyelse i organisasjonens styrer og utvalg.
Arbeidet er også utslagsgivende for nominasjon av delegater til
årsmøter og landsmøtet.

Utdanningsforbundet ønsker at unge medlemmer skal motiveres
og rekrutteres til tillitsverv. Derfor oppfordres valgkomiteene til å
jobbe for å få flere unge og engasjerte medlemmer til å påta seg
verv på alle nivåer i Utdanningsforbundet.

Det er mange som er klare for tillitsvalgtsoppgaven
- men de trenger tillit og en åpning for deltagelse.

Tips i veiledningsheftet


Det er utarbeidet et veiledningshefte til bruk i valgkomiteene. Heftet inneholder
gode råd og kort om oppgaver og ansvar for valgkomiteene.

Du finner det på:
Nettsidene under vedtekter og retningslinjer
(Oppdatert i oktober 2014)

Lykke til i arbeidet!