Vurderingsarbeid i barnehagen

Hvordan vurderer barnehagelærere barns trivsel og utvikling og hvilket språk bruker de i sitt arbeid?

Utdanningsforbundet initierte i 2015 et forskning- og utviklingsprosjekt om vurderingsarbeid i barnehagen. Bakgrunnen for prosjektet var at vurdering er et tema som i økende grad blir etterspurt fra både politisk nivå og eiernivået i barnehagesektoren.

Barnehagelærerprofesjonen har i en årrekke jobbet med vurdering av både barn og eget arbeid. Imidlertid er det i liten grad dokumentert hvordan barnehagelærere vurderer, og hvilket språk de bruker om vurderingen. Den mest omdiskuterte delen av vurderingsarbeid i barnehagen er individvurdering. Av den grunn skulle prosjektet spesielt se på hvordan barnehagelærere vurderer barns utvikling og trivsel.

Prosjekt i to barnehager

Prosjektet ble drevet som et utviklingsprosjekt i to barnehager. Barnehagene skulle gjennom prosjektet analysere og utvikle sitt eget vurderingsarbeid. Videre skulle barnehagelærere, styrere og eiere intervjues om prosjektet.

Førsteamanuensisene Gerd Sylvi Steinnes (Høgskolen i Volda) og Liv Torunn Eik (Høgskolen i Sørøst-Norge) var ansvarlige forskere på prosjektet, og gjennomførte gruppeintervjuene. I tillegg analyserte de vurderingsarbeidet i lys av gjeldende styringsdokumenter og barnehagenes årsplaner. Førstelektor Turid Thorsby Jansen var veileder for barnehagene under prosjektet.

Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2017. Da ble forskningsrapporten Flere barn på blokka lagt fram.

Kontaktperson

Kontaktperson i Utdanningsforbundet for dette prosjektet er:
Avbildet: Morten Solheim

Morten Solheim

Seniorrådgiver/Senior advisor