Forskning om faktiske gruppe- og klassestørrelser i barnehage og skole

Utdanningsforbundet satte i 2017 i gang to forskningsprosjekter som skulle gi kunnskap om faktiske gruppestørrelser i henholdsvis barnehage og skole. Prosjektene ble gjennomført av Rambøll.

Barnehageprosjektet skulle undersøke faktiske gruppestørrelser innenfor ulik type organisering og på ulike tidspunkter i løpet av dagen.

Skoleprosjektet skulle gi kunnskap om faktisk fordeling av elever og lærere i ulike undervisningssituasjoner på ulike trinn i barne- og ungdomsskolen, samt videregående skole, 1. trinn studiespesialisering.

Rapporten fra Rambøll ble lagt fram i oktober 2018.

Les Faktiske gruppestørrelser i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Rambøll 2018

Utdanningsforbundet har utarbeidet faktaark som presenterer hovedfunn for hvert av de tre områdene barnehage, grunnskole og videregående opplæring:

Kartlegging av faktiske gruppestørrelser i barnehagen. Faktaark 8/2018

Kartlegging av faktiske gruppestørrelser i grunnskolen. Faktaark 9/2018

Kartlegging av faktiske gruppestørrelser i videregående opplæring. Faktaark 10/2018