Kurspåmelding

Programmet for konferansen er under utvikling og vil ta for seg de mest aktuelle og praksisnære utfordringene som skoleledere møter.

Deltager

Hent navn og adresse fra telefonkatalogen 1881