Kurspåmelding

des

11

2019

1000

Oslo

Kurset har til hensikt å gi skoleledere økt kunnskap om skolefravær samt gi kjennskap til en effektiv modell for oppfølging av skolefravær. Bekymringsfullt og alvorlig skolefravær vil defineres og kursdeltakerne vil få et innblikk i fenomenets omfang og konsekvenser sett ut fra et samfunnspolitisk perspektiv.

Frist: 13.11.2019

Deltager

Pris

1 800,- (Ikke-medlem)
750,- (Medlem)

Hent navn og adresse fra telefonkatalogen 1881