Kurspåmelding

mar

07

2019

1800

Oslo

Lekser, hva er det, hvorfor har vi det og hvordan gjør vi det? Lekser som læring – lærernes bruk av lekser som del av læring. Velkommen til forskningskafe i Lærernes hus! Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap.

Frist: 07.03.2019

Deltager

Hent navn og adresse fra telefonkatalogen 1881