Kurspåmelding

jun

05

2019

1000

Oslo

Hva vet vi om hjernen? Hva påvirker barnets vekst og utvikling? Hvilken tradisjon tilhører vi – og hvilke konsekvenser får det? Kursdeltakerne skal få innsikt i nyere forskning på områdene fysisk aktivitet og språk- og sansestimulering.

Deltager

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Hent navn og adresse fra telefonkatalogen 1881