Veiledning

I Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk psykologisk rådgiving, settes veiledning inn i et overordnet perspektiv der teori og praksis knyttes sammen og hever verdien av praksis og erfaringsbasert kunnskap.

Veiledningen skal synliggjøre praksis relatert til teori og at teori kan utledes av praksis. Praksisfeltet identifiseres og det utvikles forståelse relatert til den konkrete rådgivingshverdagen den enkelte står i. Forståelse, kunnskapsutvikling sammen med holdningsbearbeidelse utvikles over tid i refleksjon og diskusjon med kvalifisert veileder.

Tidsaspektet i veiledningen, kravet til kurstilbudet, praksisnærhet og relevans for den enkelte deltaker er sentralt i veiledningen. Veiledningen skal ivareta totaliteten i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning, Utdanningsforbundet. Styret søker å ivaretar kvaliteten i videreutdanningen ved å sette høye krav til alle aspektene. Noe av spesialistutdanningen må læres gjennom reell praksis.

Forutsetter veiledning i minimum 160 timer

De fleste arbeidsfelt har tradisjon for at ferdigheter på høyt nivå er utviklet gjennom praksis. I yrker med høy integritet og fagbevissthet, både i håndverksyrker så vel som innen akademiske yrker er dette aspektet sentralt. Det er arbeidsmiljøet og utfordringene som identifiserer yrket og det er i følge med ”mester” og ”mentor” at ”lærling” blir veiledet og formet til ”svenn og mester”. Slik er det også for de fleste arbeidsområder for pedagoger, innen ledelse og pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Rammeplanen for spesialistutdanningen i pedagogisk psykologisk-rådgiving ble hentet fra spesialiseringsordninger til akademikergrupper det er naturlig å sammenligne seg med. Spesialistutdanning innen pedagogisk-psykologisk rådgivning følger samme modell.

Spesialistutdanningen forutsetter veiledning av godkjent veileder i minimum 160 timer, jf. særavtale med KS. Minst 20 timer av veiledningen skal knyttes til det skriftlige arbeidet. Det obligatoriske skrivekurset inngår som en del av veiledningen.

Vi stiller følgende krav til veileder:

  • Veileder skal ha gjennomført spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving eller tilsvarende spesialistutdanning innen fagfeltet.
  • Etter søknad kan veileder uten godkjent spesialistutdanning godkjennes av styret. Dette forutsetter utdanning som fyller kravene til opptak til spesialistutdanningen og at veileder har arbeidet som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller tilsvarende i minimum ti år. Nødvendig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Veiledningen gjennomføres i løpet av spesialistutdanningen. Det vil si etter opptak i utdanningen. Så lenge veileder fyller kravene beskrevet over kan man bruke flere veiledere.

Det skal inngås en veiledningsavtale og veileder skal skrive en veiledningsrapport etter avsluttet veiledning. Det benyttes maler sin finnes under Søknadsskjemaer og ressurser.

Godkjente spesialister som kan tilby veiledning - se listen her.