Vedlikehold av godkjenningen

Det vises til Vedtekter for Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, § 2.1.2 Godkjenning av spesialister og vedlikehold av godkjenningen.

Søknadsskjema finner du her.

Godkjenningen gjelder for fem år. Videre opprettholdelse av godkjenningen som spesialist krever minimum 100 timer dokumenterte vedlikeholdsaktiviteter i løpet av fem-års perioden. Av de 100 timene (50 timer fra fylte 60 år) skal det dokumenteres deltakelse på: Kongresser, konferanser, workshops, faglige seminarer og/eller kurs (minimum 50 timer). Hvis kurset ikke er forhåndsgodkjent må det også sendes inn program.

15 studiepoeng = 16 timer; tilsvarer to dagers kurs.

Følgende dokumenterte aktiviteter kan falle inn under begrepet vedlikeholdsaktiviteter, og kan telle time for time:

  • Faglig undervisnings- og forelesningsvirksomhet.
  • Publikasjon/artikkel i fagtidsskrift (teller for 50 timer).
  • Kollegabaserte studiesirkler og veiledningsgrupper dersom det kan dokumenteres at deltakerene er spesialister i pedagogisk-psykologisk rådgivning eller har tilsvarende faglige nivå.
  • Veiledning kan søkes godkjent dersom man har mottatt minimum 10 timer. Veiledningen skal reguleres av kontrakt og det skal utarbeides veiledningsattest.
  • Hospitering og utveksling kan søkes godkjent time for time dersom det dokumenteres at arbeidet krever kvalifikasjoner på spesialistnivå.
  • Å gi veiledning.
  • Tillitsverv som innebærer arbeid med fagutvikling.

Følgende godkjennes ikke som vedlikeholdsaktivitet

Vanlige organisatoriske fagmøter på en arbeidsplass, fagforeningsmøter eller uformelle treff. Enkeltstående konsultasjoner på vanskelige klientsaker og lignende.

Forvaltning

Søknad om fornying av spesialistgodkjenningen behandles av styret for spesialistutdanningen. Den enkelte spesialist har ansvar for å sende søknad om fornyet spesialistgodkjenning.