Søknadsskjemaer og ressurser

Nedenfor finner du nedlastbare dokumenter eller skjemaer du trenger i søknadsprosessen eller for å dokumentere dine aktiviteter under spesialistutdanningen.

Fyll ut skjemaene eller last ned de ressursene som er relevante for deg.

Søknad om å få beholde godkjenning som spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving

Om vedlikeholdsaktiviteter

Dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter sendes styret samlet når disse er ferdigstilt i løpet av femårsperioden. Hvis det ikke er gjennomført vedlikeholdsaktiviteter av dette omfang, må det søkes styret om godkjenning for nye fem år. Kravet til omfang av vedlikeholdsaktiviteter halveres fra fylte 60 år.

Les mer om vedlikeholdsaktiviteter og eksempler på dette på nettsiden.

Fyll kun ut de feltene under som er aktuelle for deg:

Krav om vedlikeholdsaktiviteter

I god tid før utløp av femårsperioden må den enkelte spesialist selv ta ansvar for å sende styret dokumentasjon på gjennomførte vedlikeholdsaktiviteter, for å beholde sin spesialitet.

Dokumentasjonen sendes samlet og godkjennes samlet av styret i spesialistutdanningen. Styret godkjenner ikke deler av vedlikeholdsaktivitetene.

Bekreftelse