Søknadsskjemaer og ressurser

Nedenfor finner du nedlastbare dokumenter eller skjemaer du trenger i søknadsprosessen eller for å dokumentere dine aktiviteter under spesialistutdanningen.

Fyll ut skjemaene eller last ned de ressursene som er relevante for deg.

- Dokumentasjon av praksis fra pedagogisk-psykologisk rådgiving, veiledning, gjennomført kursrekke og skriftlig arbeid – jf. vedtektene § 2.1 B., C., D. og E. – vil bli avkrevd ved søknad om godkjenning som spesialist.

- Spesialistutdanningen følger de vedtektene som gjaldt ved tidspunktet for opptak. Dersom spesialistutdanningen ikke er godkjent innen 7 år etter opptak, søkes godkjenning ut fra de til enhver tid gjeldende vedtekter.

- Dersom det er tvil om praksis eller veiledning er innenfor reglene i vedtektene, kan styret gi betinget forhåndsgodkjenning av praksis og veiledning.

Søknad om opptak til spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving

Skjematrinn

Søknad om å få beholde godkjenning som spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving

Om vedlikeholdsaktiviteter

Dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter sendes styret samlet når disse er ferdigstilt i løpet av femårsperioden. Hvis det ikke er gjennomført vedlikeholdsaktiviteter av dette omfang, må det søkes styret om godkjenning for nye fem år. Kravet til omfang av vedlikeholdsaktiviteter halveres fra fylte 60 år.

Les mer om vedlikeholdsaktiviteter og eksempler på dette på nettsiden.

Fyll kun ut de feltene under som er aktuelle for deg:

Krav om vedlikeholdsaktiviteter

I god tid før utløp av femårsperioden må den enkelte spesialist selv ta ansvar for å sende styret dokumentasjon på gjennomførte vedlikeholdsaktiviteter, for å beholde sin spesialitet.

Dokumentasjonen sendes samlet og godkjennes samlet av styret i spesialistutdanningen. Styret godkjenner ikke deler av vedlikeholdsaktivitetene.

Bekreftelse