Kursstrukturen

Kursrekken omfatter 4 moduler obligatoriske spesialistkurs (obligatoriske kurs) og 60-80 timer (fritt valgte) kurs på spesialistnivå innenfor eget fordypningstema.

15 studiepoeng = 16 timer; tilsvarer to dagers kurs.

Obligatoriske kurs gjennomføres i 4 moduler hver på 2 dager.

  • Modul 1: Sakkyndighet og Etikk
  • Modul 2: Veiledning og Innovasjon 1
  • Modul 3: Veiledning og Innovasjon 2
  • Modul 4: Veiledning og Innovasjon 3

Kurs innenfor eget fordypningsområde velges fritt i et omfang tilsvarende minimum 8 dagskurs. De forutsettes å ha innhold som har relevans i forhold til studentens eget fordypningsområde og må være på spesialistnivå. Det søkes om å få kursene godkjent sammen med søknad om godkjenning som spesialist.

Videreutdanning utover rammen for godkjenningskravet (330 studiepoeng) kan søkes om å bli godkjent som kurs innenfor eget fordypningsområde.

Hovedområdene

Kursinnholdet skal være relevant for arbeidsområdet pedagogisk-psykologisk rådgivning og omfatte disse hovedområdene:

  • teorier, metoder og arbeidsredskaper for buk i praktisk-pedagogisk rådgivning
  • individ- og systemrettet arbeid
  • konsultasjon og veiledning
  • ledelse og organisasjonsutvikling
  • forvaltning og sakkyndighetsarbeid
  • etikk

Søknad fra kursholdere om godkjenning av fritt valgte kurs sendes styret for spesialistutdanningen i Utdanningsforbundet.

Kurs som er gjennomført før opptak godkjennes ikke.