Godkjenning som spesialist

Samlet søknad om godkjenning som spesialist sendes Utdanningsforbundet. Søknaden skal inneholde oversikt over kurs og veiledning, kursbevis, veiledningskontrakt og -rapport, og skriftlig arbeid.

Oversikt over kurs og veiledning skal fylles inn i Skjema for kurs og veiledning og vedlegges søknaden.

Søknad sendes karianne.basteson@utdanningsforbundet.no, ev. pr. post: Utdanningsforbundet v/Karianne Sangro Basteson, postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo.